Män­ty­lään nousee uusi ker­ros­ta­lo­alue ja lä­hi­kaup­pa – alle jää ny­kyi­nen Salen ra­ken­nus

Alue sijaitsee Postipojankujan ja Snellmannintien kulmilla, jossa nykyään on vanha, huonokuntoinen Sale-kaupan rakennus ja rakentamatonta tonttialuetta.

Mäntylään nousee uusi pieni kerrostaloalue ja uusi lähikaupparakennus.

Mäntylään rakennetaan uusi asuinkerrostalojen kortteli ja lähikauppa-liikerakennus. Alue sijaitsee Postipojankujan ja Snellmannintien kulmilla, jossa nykyään on vanha, huonokuntoinen Sale-kaupan rakennus ja rakentamatonta tonttialuetta.

Kaksi kerrostaloa tulevat olemaan viisikerroksisia, ja kaupalle on varattu yhden kerroksen verran rakennusoikeutta. Lisäksi asemakaava-alueelle tulee kerrostalojen käyttöön autopaikkojen korttelialue.

Kauppakorttelilla on rakennusoikeutta 800 kerrosalaneliötä. Kauppana jatkaa Arina-ketjun Sale-myymälä uudella tekniikalla varustettuna. Asuinkerrostaloja tulee kaksi, joille on osoitettu rakennusalaa kummallekin 1 900 kerrosalaneliötä. Talojen huoltotiloilla tulee olemaan tilaa yhteensä 400 kerrosalaneliötä.

-
Kuva: Ella Jokinen

Alueen rakentaminen tulee olemaan pintamateriaaliltaan pääosin poltettua punatiiltä. Korttelialueen kävely- ja pyöräily- sekä auto- ja huoltoliikenne erotetaan toisistaan siten, että kaikki korttelin autoliikenne tulee alueelle Postipojankujalta. Puustoa kortteleissa pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon.

Lisäksi liikennejärjestelyjä tehdään siten, että Postipojankujaa jatketaan menemään Mäntylänpuistossa sijaitsevalle pallokentälle saakka.

Nykyisen kaupan piha-alue toimii tällä hetkellä kirjastoauton pysäkkinä. Postipojankujan päähän tehdään kääntöpaikka, jota voidaan käyttää muun muassa uutena kirjastoauton pysähtymispaikkana.

Alue on Oulun kaupungin omistama, ja kaavamuutoksen aloite tulee Tauno Tönningin säätiöltä. Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta hyväksyi tiistaina hankkeen yhteistoimintasopimuksen ja päätti asettaa asemakaavan luonnoksen nähtäville. Rakentaminen alkaa kaavan valmistuttua todennäköisesti ensi kesän jälkeen.