Maitoa tuo­tet­tiin aiempaa vä­hem­män ja hinta junnaa aina vain pai­kal­laan – ka­nan­mu­nien tuo­tan­to sen sijaan nousi jo seit­se­mät­tä vuotta pe­räk­käin

Kaiken kaikkiaan maitoa tuotettiin viime vuona 2 305 miljoonaa litraa. Tuotanto pieneni neljättä vuotta peräkkäin.

Lehmä lypsyllä robottinavetassa. Arkistokuva.
Lehmä lypsyllä robottinavetassa. Arkistokuva.

Vuonna 2019 maitoa tuotettiin 2 305 miljoonaa litraa. Määrä on prosentin vähemmän kuin edellisvuonna. Asiasta kertoo Luonnonvarakeskus (Luke).

Maidon tuottajahinta junnaa paikallaan. Keskikimääräinen tuottajahinta pysyi lähes samana kuin vuonna 2018. Hinta on pysynyt liki samana lähes komen vuoden ajan. Vuonna 2019 meijerit maksoivat tuottajille keskimäärin 38,61 senttiä maitolitralta.

– Viime vuonna keskimääräinen tuottajahinta laski alkuvuodesta, mutta keväästä lähtien hinta oli korkeampi kuin edellisvuonna, kertoo yliaktuaari Sirpa Karppinen Luonnonvarakeskuksesta.

Luken tilastojen perusteella 2010-luvun alkuvuosina tuottajahinta oli selvästi nykyistä korkeammalla tasolla.

Kaiken kaikkiaan maitoa tuotettiin viime vuona 2 305 miljoonaa litraa. Tuotanto pieneni neljättä vuotta peräkkäin.

– Luomumaidon tuotanto jatkoi edelleen kasvuaan ja tuotanto oli 74 miljoonaa litraa, kertoo yliaktuaari Sanna Vuorisalo Luonnonvarakeskuksesta.

Maitotilojen määrä väheni viime vuoden aikana noin 470 tilalla ja vuoden lopussa oli 5 783 maitotilaa. Luomumaitotiloja oli 142.

Samoin lypsylehmien määrä väheni. Lehmiä oli joulukuussa hieman alle 259 000. Määrä on noin on kaksi prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Kananmunien tuotannon kasvu jatkui

Kananmunia tuotettiin viime vuonna aiempaa enemmän. Tuotanto kohosi vajaaseen 76 miljoonaan kiloon. Tuotanto kasvoi jo seitsemättä vuotta peräkkäin.

Virikehäkki- ja lattiakanaloissa tuotettujen kananmunien määrä väheni, kun taas ulkokanaloissa ja luomukanaloissa tuotettujen kananmunien määrä lisääntyi.

Kananmunista 58 prosenttia tuotettiin virikehäkeissä, 32 prosenttia lattiakanaloissa, kaksi prosenttia ulkokanaloissa ja kahdeksan prosenttia luomukanaloissa.

A-luokan kananmunista maksettiin viime vuonna keskimäärin 1,11 euroa kilolta eli noin kaksi prosenttia enemmän kuin vuonna 2018.

Edellisvuoteen verrattuna sekä virikehäkki- että lattiamunien hinta nousi noin kaksi prosenttia. Ulkomunien hinta oli lähes sama kuin edellisvuonna, mutta luomumunien hinta laski reilun kolme prosenttia.

Tiedot maidon- ja kananmunien tuotannosta ja tuottajahinnoista perustuvat meijereille ja kananmunapakkaamoille kuukausittain tehtäviin kyselyihin.