Ma­de­kos­kel­le kym­me­niä uusia tont­te­ja – alue si­jait­see Ou­lu­joen ja val­ta­tien välissä

Yhdyskuntalautakunta päätti tiistaina asettaa nähtäville Madekosken 1-osa-alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.

Yhdyskuntalautakunta päätti tiistaina asettaa nähtäville Madekosken 1-osa-alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Niissä osoitetaan yhteensä 56 uutta tonttia ja kymmenen uutta asuinpaikkaa Heikkilänsaareen ja Lukantien ympäristöön.

Alue on pääosin ennestään asemakaavoittamatonta. Kohteen laajuus on vesialueineen 44,2 hehtaaria, josta valtaosa on uutta asemakaava-aluetta.

Madekosken 1-osa-alueen asemakaava laaditaan vaiheittain. Heikkilänsaaren ja Lukantien alueiden asemakaavoitus on vuorossa ensimmäisenä.

Seuraavana kaavoitetaan Sanginsuu, sen jälkeen Madekosken 2-osa-alue ja viimeisenä Pikkarala.

Madekosken 1-osa-alue sijoittuu Oulujoen ja Valtatie 22 välille. Alueella on väljää kylämäistä kulttuurimaisemaa sekä noin 130 yksityistä asuntoa ja loma-asuntoa. Oulujokivarren osayleiskaavan mukaan alueelle voidaan sijoittaa noin 200 uutta asuntoa.