Maa­ta­lou­den fos­fo­ri­pääs­töt ovatkin huo­mat­ta­vas­ti aiemmin luultua pie­nem­mät – Johtava tutkija Ylelle: "On la­kat­ta­va syyt­tä­mäs­tä nau­ta­kar­ja­ti­lo­jen lie­te­kä­sit­te­lyä"

Maatalouden fosforipäästöt ovat huomattavasti aiemmin arvioitua pienemmät, kertoo tuore raportti.

Moni viljelijä on päätynyt multaavaan lietteenajoon. Arkistokuva Nivalasta.
Moni viljelijä on päätynyt multaavaan lietteenajoon. Arkistokuva Nivalasta.
Kuva: Uusitalo Heikki

Maatalouden fosforipäästöt ovat huomattavasti aiemmin arvioitua pienemmät, kertoo tuore raportti.

Aiemman käsityksen mukaan pellolta huuhtoutuu vesistöön vuosittain keskimäärin 1,1 kiloa fosforia hehtaarilta. Suomen ympäristökeskuksen KiertoVesi-hankkeen loppuraportin mukaan nurmipeitteisiltä pelloilta huuhtoutuu fosforia vain 0,43 kiloa hehtaarilta.

Uusista tuloksista kertoi ensimmäisenä Yle.

– Huuhtoumamäärässä on ollut merkittävä yliarviointi, kiteyttää Luken johtava tutkija Perttu Virkajärvi sanoo Ylelle.

Aiempi luku on Ylen mukaan saatu eteläisen Suomen pienillä savisilla valuma-alueilla tehdyissä tutkimuksissa. Luku on yleistetty kuvaamaan nurmipellolta ympäristöön huuhtoutuvan fosforin määrää joka puolella Suomea, vaikka ympäristö olisi täysin erilainen.

Luonnonvarakeskuksen Virkajärven mukaan suomalainen nautakarjatalous on ollut tähän asti kohtuuttoman syyllistämisen maalitauluna.

– On lakattava syyttämästä nautakarjatilojen lietekäsittelyä, Virkajärvi sanoo Ylelle.

Lietteen käsittelyä on Suomessa kehitetty vuosien varrella. Nykyisin esimerkiksi nurmipelloille valtaosa lietteestä levitetään multaamalla eli se sijoitetaan pellon pinnan alapuolelle. Kyseinen levitystapa alkoi yleistyä jo viime vuosikymmenen loppupuolelta lähtien.

Lähde: KiertoVesi-hankkeen loppuraportti.