Nokia: Täl­lai­nen on yhtiön yli 60-vuo­ti­nen his­to­ria Oulussa

koronarokote: Oulu aloit­taa kol­man­sien ro­ko­te­an­nos­ten an­ta­mi­sen kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le

Mainos: Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Kalevan joulun ti­laus­tar­jouk­siin klik­kaa­mal­la tästä.

Tilaajille

Maas­to­pyö­räi­li­jän Sa­vu­kos­kel­la ampunut met­säs­tä­jä eh­dol­li­seen van­keu­teen ja kor­vauk­siin – oi­keu­den mukaan met­säs­tä­jä ai­heut­ti kuo­le­man tör­keäl­lä huo­li­mat­to­muu­del­la

-
Kuva: Jussi Leinonen

Vahingonlaukauksella pyöräilijän Savukosken UK-puistossa  ampunut metsästäjä on tuomittu Lapin käräjäoikeudessa yhden vuoden ja neljän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Lapin käräjäoikeus totesi, että metsästäjä oli  törkeällä huolimattomuudellaan aiheuttanut pyöräilijän kuoleman. Hänet tuomittiin sekä törkeästä kuolemantuottamuksesta että metsästysrikoksesta.