Mää­rä­ai­kai­sek­si apu­lais­val­ta­kun­nan­syyt­tä­jäk­si val­tion­syyt­tä­jä Jukka Rappe

Valtionsyyttäjä Jukka Rappe on nimitetty määräaikaiseksi apulaisvaltakunnansyyttäjäksi. Nimityksen teki määräaikainen valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen.

Valtionsyyttäjä Jukka Rappe on nimitetty määräaikaiseksi apulaisvaltakunnansyyttäjäksi. Nimityksen teki määräaikainen valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen.

Rappen määräaikaisuus alkaa sunnuntaina ja jatkuu helmikuun loppuun tai enintään sen ajan, kun vakituinen valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen on virastaan pidätettynä.

Toiviainen hoitaa tällä hetkellä valtakunnansyyttäjän virkaa Nissisen ollessa virasta pidätettynä tähän kohdistuvat rikosepäilyn takia.

Nissistä vastaan on nostettu syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta. Nissisen epäillään olleen esteellinen, kun hän osallistui syyttäjälaitoksen johtamisvalmennushankintojen käsittelyyn. Hänen veljensä oli hallituksen puheenjohtajana yhtiössä, jolta hankittiin johtamiskoulutusta syyttäjille.