Kolumni: Yh­dys­val­tain abort­ti­pää­tök­sen hä­viä­jiä ovat ta­sa-ar­vo ja naisten ih­mi­soi­keu­det, ja ke­hi­tyk­ses­tä on syytä olla huo­lis­saan myös täällä

Oulun yliopisto: Kol­le­gion tuore päätös syn­nyt­tää kitkaa Oulun yli­opis­ton yh­tei­sön ja johdon välillä

Tilaajille

Maaoi­keus: Ki­vi­sy­dä­men rä­jäy­tys­työt ai­heut­ti­vat vau­rioi­ta Oulun kes­kus­tan kiin­teis­töl­le – "A­siak­kaat juok­si­vat kirkuen ulos myy­mä­läs­tä"

Maaoikeuden mielestä räjäytystyöt ovat erityisen riskialttiita. Ne tulee suunnitella ja toteuttaa huolellisesti.

Maaoikeuden mielestä räjäytystyöt ovat erityisen riskialttiita. Ne tulee suunnitella ja toteuttaa huolellisesti.

Kivisydämen räjäytystyöt aiheuttivat vaurioita Oulun keskustassa sijaitsevalle asunto-osakeyhtiölle.

Oulun käräjäoikeuden maaoikeus antoi keskiviikkona tuomion, jossa se totesi maanalaisen parkkihallin räjäytystöiden ja asunto-osakeyhtiölle aiheutuneiden vaurioiden olevan syy-yhteydessä keskenään.