Budjetti: Kau­pun­gin­joh­ta­ja Laa­ja­lan ta­lous­ar­vio­esi­tys 23 mil­joo­naa euroa yli­jää­mäi­nen

Eläimet: Nyt vie­te­tään Eläin­ten päivää – lähetä kuva eläi­mes­tä, joka on sinulle lä­hei­nen

Joko luit tämän: Kar­ja­ti­lal­li­sen mie­les­sä lo­pet­ta­mi­nen käy päi­vit­täin

Lu­mi-pan­ta­su­si jäi auton alle Kes­ti­läs­sä – susi jatkoi matkaa Sii­ka­joen yli

Rei­lu viik­ko sit­ten Sii­ka­jo­el­la pan­noi­tet­tu Lumi-pan­ta­su­si jäi maanantaina aa­mu­päi­väl­lä au­ton al­le Kes­ti­lässä.

Luon­non­va­ra­kes­kus ja met­säs­tä­jät seu­raa­vat muu­ta­man päi­vän ajan su­den pan­ta­tie­to­jen avul­la, vai­kut­taa­ko onnettomuus su­den liik­kei­siin.
Luon­non­va­ra­kes­kus ja met­säs­tä­jät seu­raa­vat muu­ta­man päi­vän ajan su­den pan­ta­tie­to­jen avul­la, vai­kut­taa­ko onnettomuus su­den liik­kei­siin.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Rei­lu viik­ko sit­ten Sii­ka­jo­el­la pan­noi­tet­tu Lumi-pan­ta­su­si jäi maanantaina aa­mu­päi­väl­lä au­ton al­le Kes­ti­lässä, kerrotaan Oulun poliisilaitokselta sekä paikalliselta riistanhoitoyhdistykseltä.

– Susi il­mai­ses­ti pik­kai­sen louk­kaan­tui, mut­ta on men­nyt me­no­jaan ei­kä ta­voi­tet­tu sitä. Seu­ra­taan ti­lan­net­ta, sanoo Piip­po­lan seu­dun riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen toi­min­nan­joh­ta­ja Sulo Heik­ki­nen.

Onnettomuus tapahtui muu­ta­ma ki­lo­met­ri Kes­ti­läs­tä Pih­ka­laan päin Ke­rä­sen­tien seu­tu­vil­la.

Au­to oli aja­nut su­den yli. Su­teen tör­män­nyt auto jat­koi ajoa, mut­ta pe­räs­sä aja­nut oli py­säh­ty­nyt ja il­moit­ta­nut ta­pah­tu­nees­ta vi­ra­no­mai­sil­le.

Törmäyksen jälkeen susi oli poistunut metsään hetken tiellä maattuaan. Lumiolosuhteet olivat sellaiset, että hanki kesti sutta.

– Noin 800 met­riä seu­rat­tiin sut­ta. Se oli men­nyt Sii­ka­jo­en yli me­no­jaan. Vai­kut­ti, et­tä kaik­ki ja­lat oli­vat ter­vee­nä niin, et­tei ta­pah­tu­nut kul­kua hi­das­ta­nut, Heikkinen sanoo.

Luon­non­va­ra­kes­kus ja pai­kal­li­set met­säs­tä­jät seu­raa­vat muu­ta­man päi­vän ajan su­den pan­ta­tie­to­jen avul­la, vai­kut­taa­ko ta­pah­tu­nut su­den liik­kei­siin.