Mielipiteet

Lukijalta

Oman uskonnon opetus takaa vä­hem­mis­tö­lap­sel­le oikeuden olla omanlaisensa lapsi

Mielipiteet 24.2.2020 7:00
Milena Parland

Uskonto- ja katsomusopetus koulussa on noussut keskustelunaiheeksi. Aihe on tärkeä ja samalla haastava.

Vähemmistöjen tarpeet poikkeavat enemmistön tarpeista. Koulun arjessa vähemmistölasten tulee tasapainoilla kahden tai kolmen kulttuurin välillä.

Suomen lainsäädäntö on alusta lähtien huomioinut eri kulttuureja ja taannut näitä kulttuureja edustaville oikeuksia. Vähemmistöt ovat saaneet oman uskonnon opetusta ja myös elämänkatsomusopin opetusta on tarjottu kouluissa ainakin Viipurissa ja pääkaupunkiseudulla jo ennen toista maailmansotaa. Oppiaineiden nimet ovat poikenneet nykyisestä käytännöstä.

Suomen kansainvälistyessä on syntynyt keskustelua siitä, että oman uskonnon opetus korvattaisiin yhdellä kaikille yhteisellä aineella. Tämä voi kuulostaa hyvältä idealta.

Ruotsissa on tällainen malli käytössä. Toisaalta monessa maassa, kuten Itävallassa, Belgiassa ja Saksassa opetetaan eri uskontoja kouluissa.

Koulussa annettava uskonnonopetus takaa sen, että lapsi saa tietoa myös toisista uskonnoista, kotimaan yhteiskunnasta (Belgia, Saksa, Suomi) ja uskonnon- ja kulttuurin historiasta. Esimerkiksi ortodoksilapset saavat paljon tietoa Suomen ortodoksien ja karjalaisten historiasta, Bysantin kulttuurista ja niin edelleen. Syvempi tieto antaa ymmärrystä ja kykyä reflektoida.

Tutkittaessa Ruotsin yhteistä uskontotieto-opetusta tulee esiin, että opetus jakaa oppilaita "meihin" ja "heihin". Vähemmistöjä edustavat maahanmuuttajalapset vierastavat ainetta.

Opetustulokset ovat olleet heikkoja. Opetuksen tuloksena oppilaat osaavat eri uskontojen termejä ja perinteissä käytettävien esineiden nimiä, mutta perinteet sekoittuvat toisiinsa ilman syvempää ymmärrystä, aiheesta kirjoitta von Brömssen ja Kittelman-Flensner. Tuore raportti Unga troende i samhället kertoo, että uskonnollisia loukataan tiheästi juuri uskonnontunneilla.

"Suomalainen opetusmalli antaa vähemmistölapsille hyviä mahdollisuuksia kasvaa rauhassa ja olla kerran viikossa samassa ryhmässä omaa perinnettä edustavien kavereiden kanssa."

Suomessa on todettu, että vähemmistöperheet ovat kiitollisia nykyisestä oman uskonnon opetusta tarjoavasta järjestelmästä. Oman uskonnon opetus takaa vähemmistölapselle oikeuden olla omanlaisensa lapsi. Uskonnonopetus omassa ryhmässä oman opettajan kanssa antaa tilaa tutkia omaa identiteettiä ja jakaa samanlaisia kokemuksia vähemmistön näkökulmasta. Lapsi saa olla rennosti oma itsensä tunnin verran viikossa sen sijaan että olisi ehkä se ainut katolinen, ortodoksi, juutalainen tai muslimi.

Enemmistön on ehkä vaikea kuvitella kuinka raskasta on kantaa toiseutta. Siitä ei pääse eroon ennen kuin yhteiskunnan stereotyyppinen ajattelu, ennakkoluulot ja harhakuvat ovat poissa. Näitä mielikuvia on luotu ja vahvistettu satojen vuosien ajan.

Valitettavasti vihapuhe ja toista uskontoa edustavien rodullistaminen on kasvava ongelma tämän päivän Euroopassa. Äsken Turun synagoga ja katolinen kirkko tahrattiin.

Suomalainen opetusmalli antaa vähemmistölapsille hyviä mahdollisuuksia kasvaa rauhassa ja olla kerran viikossa samassa ryhmässä omaa perinnettä edustavien kavereiden kanssa. Tämä antaa voimavaroja kohdata ennakkoluuloja ja tietämättömyyttä. Suomalainen opetusmalli tukee vähemmistölapsia. Voimme olla ylpeitä siitä.

Milena Parland

Helsinki

 

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.

 

MAINOS

Kommentoi

Näytä kaikki kommentit (30)

Nykyisen oppiaine- ja tuntijaon vallitessakin voidaan säädöksiä avata niin, että perheet voivat valita, osallistuuko lapsi elämänkatsomustiedon (ET) vai uskonnon opetukseen riippumatta lasten muodollisesta jäsenyydestä uskonnollisessa yhdyskunnassa. Tämä vaikuttaisi erityisesti ev.-lut. kirkon jäseninä olevien lasten - sekä lukiolaisten - mahdollisuuksiin, mutta antaisi myös vähemmistöuskontoihjin kuuluville mahdollisuuden välttyä perheelle sopimattomasta uskonnonopetuksesta. ET on katsomuksellisesti sitouttamaton oppiaine. Nykyinen ET-kielto on yhdenvertaisuuden vastainen sekä rikkoo lasten oikeuksien sopimuksen 2. artiklaa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

pelkästään oman uskonnon opetus on aivopesua mutta yleisesti opetettuna ja itse päätettynä tulee omanlaisensa

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Lainaus eräästä julkaisusta: "Ihmisarvo tai sosiaalisen oikeuden käsite ei tule valistusfilosofeilta tai vasemmistolaisilta poliittisilta liikkeiltä, vaan Jumalan luomistyöstä.
Jos ihmisen eettistä käyttäytymistä ja moraalisia valintoja ohjaavat vain hänen sisältään tulevat impulssit, silloin viime kädessä ihmisen itsekkyys on hänen hyvyytensä mittapuu ja tiekartta. Jos näin on, niin kaikenlainen taloudellinen hyöty ja oma sosiaalinen ja poliittinen etu on tärkeämpää kuin suuret moraaliset kysymykset".
Em. ajatus sopii hyvin tämän ajan ihmisten asenteisiin. Pelätään kaikkea mitä on totuttu pitämään moraali ja arvo perustana Jumalan luomistyön tuloksena. Ongelma on vaan se, että ihminen haluaa kaikessa oman peukalon jälkensä näkyviin, niin hyvässä kuin pahassa. Ei terve usko Jumalaan saa aikaan pelkoa eikä ahdistusta. Eiköhän kouluihin vielä sovi eri uskontojen opetus, sehän yleistietoa joka kuuluu sivistykseen. Muilta osin uskonnon opetus kuuluu kodin ja seurakuntien tehtäviin.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Eri uskontojen opetus kyllä sopii, mutta ei jokaiselle erikseen vaan kaikille yhteisenä yleissivistyksen oppiaineena. Veroeurot eivät riitä. Mikä muuten on "terve usko Jumalaan"? Monilla lahkoilla se voi olla hyvinkin ahdistava ja uhkaava. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää, että lapset saavat yleissivistystä, eikä heistä kasvateta putkinäköisiä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kenen leipää syöt, sen lauluja laulat.
Kun uskonto rahoittaa itse koulunsa, se pysyy puhtaana.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Jos oletetaan että on 500 oppilasta, joista ev.lut on 350, elämänkatsomus oppilaita 100. Loput 50 oppilasta jakautuvat neljään eri uskontoon taikka, modernisti uskonnon suuntaukseen. Kuinka hyödyllistä on yhteiskunnalle kustantaa yksilöllinen opetus muutaman oppilaan vanhempien vaatimuksesta?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Suvaitsevaisuuden ja tasa-arvon nimissä siedetään monia asioita.Tasa-arvo on sinisilmäinen, lapsellinen ja vaarallinen ideologia. Maassa maan tavalla,siis myös Suomessa. Uskonnonopetus on kokonaan toinen asia. Se tulee oppiaineena poistaa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Uskontoa ei tarvitse opettaa kouluissa lainkaan. Historiassa voidaan sivuta uskontoja, mutta mitään virallista oppiainetta siitä ei tarvitse olla. Kun minä olin lapsi, meille piti kylällä joku pyhäkoulua, mistä saatavat tarrat ja merkit taisivat olla itse pyhäkoulua tärkeämmät. Nytkin asia voitaisiin hoitaa pyhäkouluja pitämällä, jos joku haluaa sinne lapsensa laittaa. Koululaiset muutenkin ahtaalla liian tietomäärän kanssa. Täysin turhasta aineesta, kuten uskonnosta on helppo aloittaa aineiden karsiminen.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Miksi ihmeessä lapsen tulisi olla samaa uskontokuntaa vanhempiensa, tai yleensäkään kenenkään, kanssa?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Koti ja oma uskonnollinen yhteisö ovat vastuussa lastensa uskonnollisesta kasvatuksesta. Laki ei edes anna lupaa tunnustukselliseen opetukseen kouluissa. Veronmaksajien ei tarvitse kustantaa yhdenkään uskonnon erityisopetusta. Se on menneestä maailmasta. Sen sijaan kaikille pakollinen uskontojen ja eri maailmankatsomusten yhteinen opetus on suositeltavaa. Se kenties auttaa ymmärtämään muiden näkemyksiä ja jopa miettimään oman uskonnon erinomaisuutta ja kaikkivoipaisuutta.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kirjoittaja on aivan oikeassa.
Uskonto tuo myös turvaa, lohtua ja tulevaisuuden toivon.
Vihervasemmisto näyttää haluavan kaiken uskontoon viittaavankin pois. Älkäämme sitä hyväksy.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Lapsi on jo syntymästään oma itsensä. Ei uskontosa ja kultturinsa jatke. Siksi tuntuu hyvin kummalliselta, että tässä kirjoituksessa lapsen kohdalla korostetaan niin kovasti lapsen kodin uskontoa. Lapset ovat aina lapsia. Kaikilla lapsilla on sama tarve iloon, leikkiin ja rakkauteen. Kaikki lapset ovat yhtä arvokkaita.
On väärin opettaa lapselle, että muut ovat ratkaisevalla tavalla erilaisia kuin hän. Silloin tahallaan rakennetaan pohjaa asenteelle, jossa lapsi kokee helposti olevansa väärin ymmärretty ja väärin kohdeltu, vaikka näin ei todellisuudessa ole ollenkaan. On väärin laskea uhrin ja marttyyrin viitta pienen lapsen harteille vain siksi, että perhe käsittää sen olevan erottomaton osa oman suvun tarinaa. Se tukahduttaa lapsen oman kasvun.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

No niin, et sitten jatkanut tarinaa ollenkaan? Tässä kommentissa taas asetutaan lapsen asemaan ja kuvitellaan aikuisen silmin, kuinka lapsi maailmaa katselee.

Miten tämä lapsi oppii elämään kovassa maailmassa, jos annat hänelle näin ruusuisen kuvan elämästä? Väitän, että hän tulee masentumaan aika pahasti. Kyllä vanhempien on kerrottava ja huolehdittava siitä, että lapselle kerrotaan kaikki yhteiskuntaan liittyvät asiat, jotta lapsi osaa asemoida tulevaisuudessa itsensä ja ottaa huomioon lieveilmiöt, että ei sekaannu niihin. Tuo, mitä kerroit on täyttä utopiaa. Nimenomaan vanhemman tehtävä on opettaa lapselle hyvän ja pahan erot. Kenen muun tehtävä se on? Mitenkä se on mahdollista, että meistä aikuisista on tullut aivan tasapainoisia ihmisiä, vaikka olemme osallistuneet uskonnon opetukseen aikana, jolloin ei ollut mitään muuta koulutusta tämän asian tiimoilta? Olemmeko jotenkin poikkeavia, höpö, höpö, vaan terveitä fiksuja aikuisia.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Yritän selittää kantaani tässä paremmin. Alkuperäinen kirjoittaja kuvaa vähemmistöuskontoon kuuluvan lapsen osaa raskaaksi. Lapsi voi olla koulussa rennosti oma itsensä yhden tunnin verran viikossa, oman uskontotuntinsa aikana. Muun aikaa lapsen kouluaikaa leimaa tunne erilaisuudesta ja siitä, ettei voi olla oma itsensä. Kuulostaa todellakin raskaalta henkiseltä taakalta - ettei voi koskaan luottaa siihen, että tulisi toisten ihmisten hyväksymäksi sellaisena, kuin on. Omaa itseä pitää piilotella, tai jotain kamalaa tapahtuu. Sen täytyy viedä paljon voimia ja aiheuttaa lapsessa surua ja pettymystä.

Tällainen jännite ei lapseen synny kuin aikuisten ulkoapäin istuttamana. Lapsille on ihan sama, mihin kukakin uskoo, elleivät omat vanhemmat sitten ole rakentaneet koko lapsen identiteettiä uskonnon kautta. Eivät valtakulttuurin lapset osaa syrjiä ketään uskonnon vuoksi, koska eivät edes tiedä, mitä eroa eri uskonnoilla on. Sehän ei koulupäivässä näy kuin ehkä siinä, mitä ruokaa joku syö ja millaisia vaatteita pitää. Näihin eivät nykylapset kiinnitä juuri huomiota, he ovat tottuneet näihin asioihin päiväkodista asti.
Tätä tarkoitan lapsen tukahduttamisella. Perusteettoman epäluulon kylvämistä lapsen mieleen. Se vääristää lapsen kykyä tulkita ympäristönsä viestejä, jos hänet on opetettu tulkitsemaan ne epäluottamuksen kautta. Tänä päivänä ihan jokainen koulu on täynnä ihan kaikenlaisia lapsia eri taustoilla. Sinne joukkoon mahtuu kyllä.
Joka ikisen ihmisen suvusta löytyy vääryyksiä. Lapsi on helppo manipuloida tuntemaan ahdistusta kertomalla mitä kaikkea kamalaa juuri meidän yhteisömme on joutunut kokemaan. Mutta onko se oikein. Auttaako se lasta, että siirretään oman suvun taakkoja eteenpäin. Minusta se on manipulointia, jonka tarkoitus on säikytellä lasta niin, että hän ei uskalla irtautua omasta yhteisöstään. Se ei ole eettisesti ja moraalisesti oikein.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Pitäisi myös opettaa vähemmistöbiologiaa, vähemmistöterveysoppia, vähemmmistökuvaamataito ja tietenkin vähemmistömatematiikkaa. Tällä tavoin ihmiset eriytyisivät toisistaan vielä enemmän.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Olen kyllä sitä mieltä, että lapsille voi kyllä kertoa erilaisten uskontojen olemassa olon. Tehköön kuitenkin oman valintansa mihin uskovat sitten kun ovat aikuisia. Minua peloteltiin lapsuudessa helvetin kauhuilla. Se vaivasi pitkään ajatuksiani. Nyt olen päässyt eroon kirkon vaikutuksista. Juhlalliset uskonnolliset seremoniat kuitenkin ovat ok.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Tasa-arvo ja terve elämä saavutetaan sillä että mitään uskontoja ei sallita eikä opeteta

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ensinnäkin kaikki uskonnonopetus on keskitettävä pelkästään kaikille yhteisiin kouluihimme ettei mitään vääristymiä kuten jopa radikalisoitumista pääse ainakaan sitä kautta syntymään. Samat opinnot koskevat kaikkia - siis myös uskontojen osalta.

Siten oppilaat saavat asiallisen tiedon eri uskonnoista pohjalksi muodostamaan oman elämänkatsomuksensa ml ns. uskonnottomuus, joka on lähinnä kuvitteellinen tilanne, koska kaikilla on joitakin elementtejä ja asioita mihin uskoo. Vasinaisen uskonnon korvaa helposti ideologia, jolloin siitä on tullut käytännössä uskonto.

Kaikki lähimmäisten karsinointi, uskonnollinen, etninen tai mikä muu tahjansa - me ja nuo muut - vastakkainasettelu johtaa aina vain huonompiin seurauksiin. Suomen koulujen on syytä opettaa kaikille oppilaille päinvastaista ja siten parantaa pysyvästi kansakuntamme tervettä koheesiota ''pakottamalla'' kaikki tekemään opinnoissa yhteistyötä kaikkien kanssa. Tavoite on kehittyä auttamaan muita eteenpäin.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Olipa loistavasti kirjoitettu. Meidän tehtävämme kasvattajina ja vanhempina on antaa lapsille välineitä kriittiseen ajatteluun. Vain sitä kautta kulttuuri voi kehittyä ja uudistua. Jos ne lähtökohdat, joissa lapsi on kasvanut, ovat terveitä, ne kestävät rajunkin kriittisen tarkastelun. Terve kulttuuri sallii monenlaisen keskustelun kokematta sitä uhaksi itselleen. Tähän meidän pitää pyrkiä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Olen ollut koulussa siihen aikaan, kun uskonnon opetus oli tunnustuksellista. Minunkin oli pakko opiskella eri uskontoja ja niiden historiaa vaikka kaikki uskonnot olivatkin mielestäni täysin turhia ja jopa vahingollisia. Mitään ymmärrystä uskontoihin ja kykyä reflektoida en oppinut noilla turhilla tunneilla. Itse en usko mihinkään uskontoon, ideologiaan tai aatteeseen enkä pidä sellaista edes tarpeellisena. Jokainen saa uskoa ihan mihin haluaa, kunhan kaikki yhteinen päätöksenteko perustuu vain tosiasioihin.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti
Näytä kaikki kommentit (30)

Uutisvirta

7:24
Ylen kannatusmittaus: SDP:n kannatus nousi, pääministeripuolueen suosio kasvanut poikkeustilaviikkojen aikana
7:08
Kalevan koiranpentulive – katso videolta, mitä pallerot touhuavat torstaiaamuna
7:00
Päivän leffapoiminnat: Vuodet kuluttavat kaveruksia – miehet eivät ymmärrä naisia Mike Nicholsin tummahkossa komediassa
7:00
Kaikki pelissä pikakahvin takia – dokumentti seuraa suomalaisen kahvilayrittäjän ensimmäistä maailmanvalloitusta Piilaaksossa Yhdysvalloissa
7:00
Järkevää hoitotyön riskienhallintaa hoivakoteihin – hoitajien ei pidä nyt esimerkiksi siivota tai laittaa ruokaa Lukijalta
7:00
Näin lomautus ja etätyö vaikuttavat verotukseesi – Mitä sinun kannattaa tehdä nyt, ja missä asiassa voit odotella rauhassa? Tilaajille
6:33
Varastorakennus palaa omakotitalon pihassa Kemijärvellä
16
Pääministeri Marin Ylellä: Uudenmaan sulku loppuu todennäköisesti 19. huhtikuuta
7
Historiallinen 4,1 miljardin lisäbudjetti on vasta alkusoittoa – tarvitaan lisää rahaa ja todennäköisesti uusia entistä tiukempia rajoituksia
4
Hallitukselta historiallisen suuri lisätalousarvio: Apua yrityksille ja kunnille, vanhemmille uusi tuki – suojavarusteisiin 600 miljoonaa euroa
4
OYSissa koronaviruksen vuoksi hoidettavien määrä väheni yhdellä – sairaalassa 10 koronapotilasta, joista seitsemän tehohoidossa
2
Kuuma keskustelu suojainten ympärillä jatkuu – Pääministeri Marin: "Osa kunnista ja toimijoista etsii nyt valtiosta tai jopa elinkeinoelämästä syyllistä omaan heikkoon varautumiseensa"
2
Valtioneuvostolta tuore omistajapoliittinen päätös: Palkitsemisen tulee olla kohtuullista – Tasoa harkittava tarvittaessa alaspäin
2
Kymmenettuhannet lähtivät heti Wuhanista – koronaviruksen synnyinkaupungista pääsi pois kaksi ja puoli kuukautta kestäneen eristyksen jälkeen

Etusivulla nyt

Paikallissää

Juttutupa

Kuumin keskustelu nyt

Hurmos loppumassa - paluu Sipilän linjoille?

226 viestiä | Lue keskustelu

Päivän tykätyin viesti

Pääomavero 43% pian

Ei sijoittaminen ole mitään veronkiertoa. Sijoityamisella osallistutaan yrityksen rahoittamiseen (esim. kun Musti&Mi... Lue lisää...
Yksityissijoittaja

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.
Jarin piirrokset arkistossa.

Naapurit

9.4.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu


Pohjoisen kattavimmat mediatilat ja monipuoliset markkinoinnin palvelut printtiin ja digiin.

Kaleva Media B2B asiakasratkaisut

(08) 5377 180

kalevamedia.fi/yrityksille


stats-image