Luken tut­ki­mus: Suomen met­sis­sä kasvaa yli neljä kertaa enemmän järeitä puita kuin sata vuotta sitten

Maan eteläosassa varsinkin keskikokoisten sekä suurten mäntyjen ja kuusten määrät ovat lisääntyneet huomattavasti. Keski- ja pohjoisosissa taas ovat lisääntyneet pienet ja keskikokoiset männyt sekä pienet lehtipuut.

-

Suomen metsissä kasvaa nykyään yli neljä kertaa enemmän järeitä puita kuin sata vuotta sitten. Asia selviää Luonnonvarakeskuksen tutkimuksesta. 

Tällä hetkellä järeitä puista on eniten eteläisen Suomen metsissä. Sata vuotta sitten järeitä puita oli enemmän pohjoisessa. 

Maan eteläosassa varsinkin keskikokoisten sekä suurten mäntyjen ja kuusten määrät ovat lisääntyneet huomattavasti. Keski- ja pohjoisosissa taas ovat lisääntyneet pienet ja keskikokoiset männyt sekä pienet lehtipuut. 

Luken johtavan tutkijan Harri Mäkisen mukaan tämä johtuu muutoksista maankäytössä, maaseudun elinkeinoissa ja metsien käsittelyssä. Puuston määrä on hitaasti lisääntynyt kaskeamisen ja tervanpolton loppumisen jälkeen. 

Maan keski- ja pohjoisosissa läpimitaltaan 10–20 senttimetriä paksujen mäntyjen lukumäärä on lisääntynyt voimakkaasti. Tämä johtuu männyn suosimisesta metsänuudistamisessa sekä mäntyvaltaisten ojitusalueiden kehityksestä. Etelä-Lapissa kookkaat, läpimitaltaan yli 30 senttimetriä paksut männyt ovat vähentyneet runsaiden hakkuiden seurauksena.

Sen sijaan vanhojen yli 150-vuotiaiden puiden määrissä ei ole suuria muutoksia 1970-luvun tilanteeseen verrattuna. 

Vielä 1970-luvun alussa Suomen metsissä oli noin 829 miljoonaa vähintään 150 vuoden ikäistä puuta. 2010-luvulla niitä on noin 800 miljoonaa. Niiden puiden määrissä, jotka ovat sekä järeitä että vanhoja, on tapahtunut samansuuntaista, joskaan ei yhtä jyrkkää muutosta kuin järeiden puiden kokonaismäärissä.