Luke lo­pet­taa Ruukin tut­ki­mus­na­ve­tan ja kes­kit­tyy pel­to­tut­ki­muk­seen – nautoja käy na­ve­tas­sa vielä kaksi erää

Luonnonvarakeskus, Luke, aikoo lopettaa Ruukin tutkimusnavetan. Tutkimusnavetta avattiin kuusi vuotta sitten.

Luonnonvarakeskuksen Ruukin tutkimusnavetta avattiin kuusi vuotta sitten. Se lopetetaan vuonna 2021. Silloin lähtevät navetan viimeiset naudat teuraaksi.
Luonnonvarakeskuksen Ruukin tutkimusnavetta avattiin kuusi vuotta sitten. Se lopetetaan vuonna 2021. Silloin lähtevät navetan viimeiset naudat teuraaksi.
Kuva: Vesa Joensuu

Luken Ruukin toimipiste keskittyy uudessa strategiassaan peltotutkimukseen.

Luonnonvarakeskus, Luke, aikoo lopettaa Ruukin tutkimusnavetan. Tutkimusnavetta avattiin kuusi vuotta sitten. Luken pääjohtaja Johanna Buchert sanoo, että navetan sijaan Ruukissa vahvistetaan peltotutkimusalustaa. Uusi strategia ei johda irtisanomisiin.

– Haluamme Luken uudella strategialla vahvistaa kannattavaa ja vastuullista alkutuotantoa.

Ruukki keskittyy jatkossa etenkin happamien sulfaattimaiden ja turvemaiden tutkimukseen, jotka ovat Pohjois-Suomessa yleisiä.

Hänen mukaansa Ruukin profiili kansainvälisen tason peltotutkimusalustana tulee entisestään vahvistumaan, vaikka tutkimusnavetta sieltä lopetetaankin.

– Etsimme nyt uudenlaisia kumppanuuksia ja keskitämme nautatutkimuksen Jokioisiin. Tavoitteena on hakea turvemaakysymyksiin kansainvälisiä ratkaisuja. Tähtäimessä on turvemailla tapahtuvan alkutuotannon kestävyyden ja kilpailukyvyn parantaminen. Turvemaathan ovat olleet vahvasti esillä ilmastokysymysten takia, Buchert huomauttaa.

– Tämä on meiltä iso tutkimuksellinen satsaus, hän korostaa.

– Ruukissa työskentelee kovan luokan ammattilaisia, ja tämä on heillekin mahdollisuus oppia uutta. Ruukin toimipisteen näkyvyys maataloustutkimuksessa tulee vain vahvistumaan, Buchert vakuuttaa.

Ruukissa on käynnissä merkittäviä peltotutkimushankkeita tälläkin hetkellä. Yhteistyötä tiivistetään myös Maaningan tutkimusyksikön kanssa.

Hän sanoo myös, että tutkimustoiminta on Ruukissa ollut ansiokasta, mutta Luke haluaa keskittää naudanlihatutkimustoiminnan Jokioisiin, jonne rakennetaan uusi tutkimusnavetta.

Ruukin toimipisteen ryhmäjohtaja Jarkko Kekkonen sanoo, että kun alkujärkytyksestä on selvitty, on suunta tulevaisuuden tutkimushankkeissa. Nurmi-, vilja ja erikoiskasvien viljelytutkimusten lisäksi Ruukissa tehdään yhä enemmän ympäristötutkimusta.

Useissa hankkeissa tutkitaan koeruutujen ja peltolohkojen kasvihuonekaasupäästöjä. Lisäksi tutkitaan koealoilla muun muassa erilaisten lannoitusten, kuten eri tavalla käsiteltyjen lietelantojen, kasvinsuojeluaineiden ja maanmuokkauksen vaikutuksia satotasoon ja myös vesistöön ja pohjavesiin.

Tutkimusta tehdään Ruukissa jo nyt 3 000–4 000 eri viljelyruudulla, ja tulevaisuudessa niiden määrä vain kasvaa, kun tutkimusnavetasta luovutaan 2021. Navetassa käy Kekkosen mukaan vielä kaksi nautaerää ruokinta- ja käyttäytymistutkimuksissa.

Luken erityisasiantuntija Erkki Joki-Tokola Oulusta anoo, että tutkimusnavetan lopettaminen on iso menetys. Hänen mukaansa Ruukin navetassa on tehty tutkimusta, jota ei tehdä missään muualla Pohjois-Euroopassa. Ruukissa tehdystä viljelytutkimuksesta on siirrytty saumattomasti nautojen ruokintatutkimukseen. Ruukissa on moderni, IT-teknologiaa hyödyntävä tutkimusnavetta.

Ensimmäisenä Luken suunnitelmista kertoi Maaseudun Tulevaisuus.