Oulun torihotelli: To­ri­ho­tel­lin kon­kurs­si seisoo yhä pai­kal­laan

Kulttuuri: Lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Jussi Ha­ku­li­nen on kuollut

Tilaajille

Lop­puu­ko koi­ra­met­säs­tys ko­ko­naan, kun Luon­non­va­ra­kes­kus ei enää tarjoa tietoa pan­ta­su­sien liik­keis­tä?

Luonnonvarakeskus ei enää pannoita susia. Pannoitukset ovat kattaneet noin neljäsosan susireviireistä, mutta metsästäjien mielestä pantaseuranta on ollut tehokas tapa pienentää susiriskejä.

Pannoitettuja susia ei kohta enää liiku Suomen metsissä, kun Luonnonvarakeskus lopetti pannoituksen ainakin toistaiseksi.
Pannoitettuja susia ei kohta enää liiku Suomen metsissä, kun Luonnonvarakeskus lopetti pannoituksen ainakin toistaiseksi.
Suomen Metsästäjäliiton Oulun piiri puheenjohtaja Mikko Äijälä, millainen susitilanne on alueellamme?

– Vahva susikanta keskittyy piirin eteläpuoliskolle, mutta myös pohjoisella alueella sutta tavataan. Luonnonvarakeskuksen uusimassa kanta-arviossa piirin alueella on osin tai kokonaan 10 susireviiriä. Susien ihmisarkuus näyttää vähentyneen huomattavasti ja havaintoja susista tehdään paljon asutuksen lähellä ja pihapiireissä.

Millaisia viestejä kuuluu koiran kanssa metsästäviltä?

– Paikoitellen vahva susikanta on lopettanut koirametsästyksen, koska vaara koiran menettämisestä susille on ilmeinen. Vahva susikanta on uhka myös hirvikannan suunnitellulle sääntelylle. Tänäkin syksynä useat seurat ovat joutuneet keskeyttämään hirvenpyynnin koirilla siihen saakka, kunnes saadaan riittävästi lunta susien liikkumisen havainnointiin. Myös ajokoirametsästys on paikoin jouduttu lopettamaan.