Lukijalta
Mielipide

Lohen luonnonkierron palauttaminen Oulujoelle – Fortum on pelannut aikaa ja pyrkinyt maksattamaan kalatiet toisilla toimijoilla

Fortumin liikevoitto oli yli miljardin. Täysin alimitoitettujen lohenpoikasten istutusvelvoitteiden ajanmukaistaminen on aloitettava myös Oulujoella. Siitä löytyy helposti vähintään 1–1,5 miljoonaa euroa vuodessa poikastuotantoalueiden jälleenrakentamiseen.

Ministeri Tytti Tuppurainen puhuu (Kaleva 12.3./Lukijalta) kauniisti yhteistyöstä vaelluskalojen palauttamisessa. Hän ei kuitenkaan puhu mitään voimayhtiöiden vastuusta ja velvollisuudesta ryhtyä omalla rahoituksellaan palauttamaan lohen ja muiden vaelluskalojen luonnonkiertoa.

Oulujoella ei olla, toisin kuin Tuppurainen esittää, Montan kalan kiinniottolaitteella ja istutuksilla saatu eikä voida saada aikaan minkäänlaista, osittaistakaan lohen luonnonkiertoa.

Luonnonkierto vaatii esteettömän vaelluksen ohi kaikkien voimaloiden sekä ylä- että alavirtaan ja ennen kaikkea tuhottujen poikastuotantoalueiden jälleenrakentamisen virtaamilla vanhoihin koskenuomiin. Tällä olisi mahdollista saada joki tuottamaan lohen vaelluspoikamäärä, joka vastaisi nykyistä laitospoikasten istutusmäärää.

Ministeri Tuppurainen käyttää kieltä, jolla hänen omistajaohjaamansa voimayhtiö Fortum on vuosikymmenet puhunut. ”Yhteistyöhön” vetoamalla yhtiö on välttänyt vastuunsa vaelluskaloista. Fortum on pelannut aikaa ja pyrkinyt maksattamaan kalatiet toisilla toimijoilla. Sittemmin jopa torpedoimalla koko ajatuksen kalateistä. Kalan kiinniottolaite muka riittäisi. Ei.

"Merikosken palauttaminen poikastuotantoalueeksi ei millään tavalla vapauta Fortumia velvollisuudesta palauttaa lohen ja taimenen luonnonkierto ylemmälle joelle."

Lohi tarvitsee välttämättä ja kiireellisesti luonnonkierron läpikäyneitä emokaloja kehnoutuvan laitoskannan elvyttämiseksi. Lohen luonnonkierron palauttaminen voidaan Oulujoella nopeimmin saavuttaa riittävällä ympäristövirtaamalla Merikosken kuivaan uomaan.

On mahdollista rakentaa pienempi voimalaitos ottamaan käyttöön vapaan pudotuksen Pielisjoen Kuurnan voimalaitoksen tapaan. Oulun Energia on viestinyt olevansa avoin asialle.

Merikosken palauttaminen poikastuotantoalueeksi ei millään tavalla vapauta Fortumia velvollisuudesta palauttaa lohen ja taimenen luonnonkierto ylemmälle joelle. Yhtiön on hyväksyttävä se, että he joutuvat antamaan osan joen vedestä/virtaamasta takaisin vaelluskaloille.

Aiheuttajan on terveen oikeusjärjestyksen mukaan korvattava aiheuttamansa vahinko. Tätä vaatii yhä selkeämmin myös EU:n vesipuitedirektiivi.

Fortumin liikevoitto oli yli miljardin. Täysin alimitoitettujen lohenpoikasten istutusvelvoitteiden ajanmukaistaminen on aloitettava myös Oulujoella. Siitä löytyy helposti vähintään 1–1,5 miljoonaa euroa vuodessa poikastuotantoalueiden jälleenrakentamiseen.

Kunniavelkaa yhtiölle on kertynyt liian pienistä velvoitteista varovasti arvioiden 70–130 miljoonaa euroa. Oulujoesta voidaan muutamassa vuosikymmenessä rakentaa merkittävä vaelluskalajoki ilman, että se aiheuttaa todella merkittävää haittaa sähkön tuotannolle.

Valtio ei toki voi omistajaohjauksensa pohjalta määrätä suoraan yhtiötä, mutta pystyy käytettävissään olevin keinoin selkeästi ja voimakkaasti ohjaamaan Fortumia ottamaan vastuu ja aloittamaan vaadittavat toimenpiteet vaelluskalojen luonnonkierron palauttamiseksi Oulujokeen. Unohtamatta Kemijokea. Hallitusohjelmassa on poikkeuksellisen hyvin nostettu vaelluskalat keskiöön. Tässä tarjoutuu ministeri Tuppuraiselle mainio näytön paikka jämäkkyydestään.

Pekka Jurvelin

Kyösti Honkala

Jaakko Räisänen

Jussi Rundgren

oulujokiset karvalakkilähetystöön osallistuneet

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.