LM-sel­vi­tys: Po­lii­sia avus­ta­vas­sa oi­keus­psy­kiat­rian yk­si­kös­sä epäily lai­min­lyön­neis­tä – Viisi psy­ko­lo­gia va­ka­vas­ti huo­lis­saan lasten haas­tat­te­luis­ta

Työtekijät epäilevät, että poliisille virka-apua antavassa lasten oikeuspsykiatrian yksikössä on tapahtunut laiminlyöntejä.

Useille poliisilaitoksille virka-apua antava lasten oikeuspsykiatrian yksikkö toimii Tampereen yliopistollisessa sairaalassa.
Useille poliisilaitoksille virka-apua antava lasten oikeuspsykiatrian yksikkö toimii Tampereen yliopistollisessa sairaalassa.
Kuva: Jukka Ritola

Työtekijät epäilevät, että poliisille virka-apua antavassa lasten oikeuspsykiatrian yksikössä on tapahtunut laiminlyöntejä. Johto ei halua suoraan kommentoida epäilyjä, mutta vakuuttaa yksikön olevan toimintakykyinen.

Osittain harhaanjohtavaksi lyhennetty lausunto. Ohjeistuksen vastaisesti tehty, johdatteleva oikeuspsykologinen haastattelu. Poliisin vaatimia kysymyksiä, jotka on jätetty kysymättä rikoksen uhriksi epäillyltä.

Esimerkiksi näin työntekijät kuvaavat Lännen Median lukuisista eri lähteistä hankkimissa tiedoissa lasten oikeuspsykiatrian yksikössä tapahtuneita laiminlyöntiepäilyjä. Osa työntekijöiden epäilystä on tuotu esimiesten tietoon Tampereen yliopistollisessa sairaalassa toimivassa yksikössä jo vuonna 2015.

Yksikössä tutkitaan, haastatellaan ja tehdään lausuntoja lapsista, joiden epäillään joutuneen pahoinpitely- ja seksuaalirikosten uhreiksi. Haastattelut ja lausunnot ovat keskeistä näyttöä rikostutkinnassa ja oikeudenkäynneissä. Yksikkö antaa virka-apua Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan alueiden poliisilaitoksille.

Osa epäkohdista käy ilmi huolenilmauksesta, jonka viisi yksikön psykologia toimitti esimiehilleen tammikuussa 2018. Psykologit kertovat kirjelmässään olevansa vakavasti huolestuneita yhden kollegansa toiminnasta ja samalla asiakkaiden oikeusturvasta.

Asiapaperissa kerrotaan kyseisen psykologin tekemästä haastattelusta, joka tehtiin vastoin yksikön käytäntöjä. Psykologien mukaan haastattelusta tehdyssä lausunnossa lapsen kertoma oli lyhennetty ”osittain harhaanjohtavasti”. Listauksen mukaan ongelmia on ollut myös haastattelujen suunnittelussa ja aineiston toimittamisessa poliisille. Toimituksen tavoittama psykologi kiistää laiminlyöneensä työtehtäviään.

Psykologiliiton ammattieettinen lautakunta on käsitellyt selvityspyyntöä, jossa saman psykologin sanotaan laiminlyöneen virka-apuyksikössä esimerkiksi merkintöjen tekemistä potilastietojärjestelmiin sekä kieltäytyneen esittämästä poliisin vaatimia kysymyksiä lapselle, koska ”hän ei uskonut kysymykseen." Psykologiliiton kannanotossa siteeratun selvityspyynnön mukaan psykologi ei ole lasten haastatteluissa selvittänyt asiaa "riittävällä ja luotettavalla tavalla."

Psykologiliiton ammattieettinen lautakunta piti 21. joulukuuta 2018 päivätyssä kannanotossaan esitettyjä huolia erittäin vakavina ja niiden selvittämistä hyvin tärkeänä. Selvityspyynnön käsittely keskeytyi, koska sen kohteena ollutta psykologia ei tavoitettu.

Toimituksen tietojen mukaan oikeuspsykiatrian esimiehet saivat vuonna 2015 työntekijöiltä tiedon, jonka mukaan haastattelutilanteessa oli ollut epäselvyyksiä. Kyse oli lääkäreiden järjestämästä haastattelusta, jossa ei ollut paikalla yhtään psykologia.

Esimiehille kerrottiin, että haastateltava ei ollut kyennyt ymmärtämään kysymyksiä, haastattelussa myös käytettiin johdattelevia kysymyksiä ja lääkärit tekivät tulkintoja muun muassa haastateltavan pään liikkeistä ja eleistä. Useat työntekijät epäilivät haastateltavan ja rikoksesta epäillyn oikeusturvan vaarantuneen tilanteessa.

Epäily on jätetty käsittelemättä työyksikössä. Epäilyksen esiin nostaneet työntekijät saivat yksikössä suullisen huomautuksen, koska he olivat perehtyneet tapaukseen ilman lupaa ja välittäneet luottamushenkilölle haastatellun nimen.

Lännen Median näkemän asiakirjan mukaan vuoden aikana tilanne on kärjistynyt yksikössä siten, että osa työntekijöistä pelkää laiminlyönneistä epäiltyä psykologia. Yksikössä tehdään pelkäävien työntekijöiden vuoksi säännöllisesti ylimääräinen vartijakierros.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon on tehty hiljattain useita valvontapyyntöjä oikeuspsykiatrian yksikön tilanteesta. Toistaiseksi niitä ei ole ratkaistu.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin työsuojeluvaltuutettu Iikka Jäntti vahvistaa, että lasten oikeuspsykiatrisella on ollut työntekoon liittyviä ongelmia vuodesta 2015 lähtien.

– Työnantaja ei ole huolehtinut riittävästi omista velvoitteistaan, jotka liittyvät asiakkaiden ja työntekijöiden oikeusturvaan. Taustalla on tietosuoja, työolosuhde ja laatuasioita, hän sanoo.

Johto on hänen mukaansa vaikuttanut asiattomasti siihen, kuka työsuojeluvaltuutettu hoitaa asioita alueella. Ongelmia esiin tuoneita työntekijöitä on ohjattu johdon toimesta vaikenemaan.

– Lisäksi työterveyshuollon näkökulmia ei ole otettu riittävästi huomioon. Ihmettelen myös, että aluehallintovirasto ei ole puuttunut epäkohtiin, vaikka se on saanut useaan otteeseen niistä tietoa.

Toimitus pyysi lastenpsykiatriasta vastaavalta toimialuejohtajalta Kari Niemiseltä kommenttia laiminlyöntiepäilyihin. Nieminen ei halunnut vastata kysymyksiin epäkohdista suoraan. Hän viestitti sähköpostitse, että yksikkö on toimintakykyinen ja työtä tehdään täydellä teholla.

–  Mahdollisiin epäkohtiin esimiehet ovat tarttuneet työnantajan käytettävissä olevin keinoin. Haastattelut tehdään työparityöskentelynä ja poliisilta saatu palaute on pääsääntöisesti myönteistä. Työsuojeluvaltuutettujen alueet on määritelty työsuojelukauden 2017-2020 alussa eikä näihin ole nähty mitään tarvetta puuttua, Nieminen kirjoittaa.

Laiminlyöntiepäilyjen kohteena olevan psykologi kertoo, että viiden psykologin työnantajalle toimittamassa huolenilmauksessa ja laiminlyöntiepäilyissä on kyse työpaikkakiusaamisesta.

– Työhöni ei liity mitään sellaista, mikä olisi objektiivisesti katsoen jonkinlainen virkavirhe tai johon liittyisi hyvän hoitokäytännön vastainen menettely.

– En ole reagoinut kiusaamiseen mitenkään. Olen hiljaa ottanut kaiken vastaan. En ole jaksanut millekään viranomaisellakaan (ilmoittaa), psykologi kertoo ja sanoo harkitsevansa parhaillaan irtisanoutumista työpaikkakiusaamisen vuoksi.

Hän kiistää jättäneensä kysymättä poliisin kysymyksiä haastatteluissa tai lyhentäneensä lausuntoa harhaanjohtavaksi. Psykologin mukaan vartijakierron lisääminen pelkäävien työntekijöiden takia kuulostaa absurdilta.

– En tiedä mihin tämä perustuisi, koska ei siellä ole mitään sellaista tapahtunut, että minua pitäisi jotenkin pelätä.

Sisä-Suomen poliisin tutkinnanjohtaja Hannu Kallioniemi sanoo poliisin yhteistyön sujuneen hyvin oikeuspsykiatrian yksikön kanssa, mutta yksikön poliisille antamat lausunnot ovat joiltain osin viivästyneet.

– On jopa niin, että tutkinta on valmis, mutta jäädään odottamaan lausunnon valmistumista, hän sanoo. Lausuntoa saatetaan joutua odottamaan useista viikoista jopa kuukausiin.