Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

LM-ar­vo­ky­se­ly: Vaa­ti­mat­to­muus ei ole enää Suo­mes­sa hyve - tulos yllätti ar­vo­tut­ki­jat

Vaatimattomuus ei ole enää nyky-Suomessa hyve, kertoo Lännen Median Taloustutkimuksella teettämä arvokysely.

Vaatimattomuus ei ole enää nyky-Suomessa hyve, kertoo Lännen Median Taloustutkimuksella teettämä arvokysely.

72 prosenttia vastaajista oli vähintään jokseenkin sitä mieltä, että itseään on uskallettava tuoda rohkeasti esiin.

Tulos yllätti arvotutkijat.

- Itse ajattelen kyllä, että vaatimattomuus on hyve, naurahtaa emeritusprofessori Klaus Helkama.

Hänen mielestään tulos voi ennakoida sitä, että kunnianhimon arvostus ihmisen ominaisuutena alkaa tulevaisuuden listauksissa nousta.

Tuoreessa kyselyssä kunnianhimo oli vastaajien mielestä kaikista vähiten tärkeä hyve itselle.

Mielikuvitus ja luovuus oletettiin suomalaisten vähiten tärkeiksi hyveiksi.

Onko tämä innovaatioita toivovan yhteiskunnan ja talouselämän kannalta huolestuttavaa?

Helkaman mukaan tulos on looginen sikäli, että kunnianhimo on joka maassa peränpitäjänä. Elinkeinoelämän toiveista huolimatta sitä ei vieläkään pidetä ihmisen toivottavana ominaisuutena.

Lännen Median kyselyssä pyydettiin listaamaan ihmisen tärkeimpiä ja vähiten tärkeitä hyveitä eli hyviä ominaisuuksia.

Selvän voiton vei rehellisyys. Sitä arveltiin myös kaikkien suomalaisten eniten arvostamaksi hyveeksi.

Vastaajien mielestä toiseksi tärkein hyve on vastuuntuntoisuus ja kolmanneksi tärkein avarakatseisuus.

Rehellisyys on leimallisesti suomalainen ilmiö. Kansainvälistä arvotutkimusta tekevän professori Heikki Ervastin mukaan Suomessa korostuu ihmisten välinen rehellisyys.

- Suomalaista ajattelua on se, että jos jotain on luvattu, sana pitää. Esimerkiksi täsmällisyyttä pidetään velvollisuutena toista ihmistä kohtaan.

Aivan niin tärkeää rehellisyys ei suomalaisillekaan ole ihmisen ja instituution välillä, esimerkiksi vakuutusvahinkoilmoitusta täyttäessä. Siinä kohdin suomalaisten ero muiden maiden kansalaisiin pienenee.