Lin­tu­har­ras­ta­jat kier­si­vät las­ke­mas­sa sii­vek­käi­tä – Ve­si­lin­tu­ja edel­leen run­saas­ti Poh­jois-Poh­jan­maal­la

Lintuharrastajat ovat kiertäneet tammikuun alkupäivät laskemassa vesilintuja osana Euroopan laajuista selvitystä. Pohjois-Pohjanmaalla merialueet ovat olleet laajasti sulia ja vesilintuja on havaittu runsaasti.

Tammikuun alun vesilintulaskennoissa lasketaan myös kaupungeissa talvehtivat sinisorsat. Arkistokuva Oulusta Laanilan ruokintapaikalta.
Tammikuun alun vesilintulaskennoissa lasketaan myös kaupungeissa talvehtivat sinisorsat. Arkistokuva Oulusta Laanilan ruokintapaikalta.
Kuva: Jukka Leinonen

Lintuharrastajat ovat kiertäneet tammikuun alkupäivät laskemassa vesilintuja osana Euroopan laajuista selvitystä. Pohjois-Pohjanmaalla merialueet ovat olleet laajasti sulia ja vesilintuja on havaittu runsaasti.

BirdLife Suomen Tiira-havaintopalveluun on ilmoitettu muun muassa kyhmyjoutsenia Pyhäjoelta ja Raahesta useilta paikoilta ja laulujoutsenia enimmillään Raahen Halkokarista uudenvuodenpäivänä 30 linnun parvi. 

Muita havaittuja vesilintulajeja ovat muun muassa mustalintu, pilkkasiipi ja telkkä. Harmaa- ja kalalokkeja on laskettu rannikolta vielä kymmeniä.

Laskentojen avulla tutkitaan muun muassa lintukantojen ja talvilevinneisyyden muutoksia ja tunnistetaan vesilinnuille tärkeimmät talvehtimisalueet. Laskennat järjestävät BirdLife Suomi, Luonnontieteellinen keskusmuseo ja Suomen ympäristökeskus.

Useiden Suomen rannikolla talvehtivien vesilintulajien määrät ovat kasvaneet voimakkaasti, kun niiden talvehtimisolosuhteet ovat muuttuneet merialueellamme suotuisammiksi ilmaston lämpenemisen myötä.