Lin­nan­maal­le ra­ken­ne­taan eko­te­ho­kas Vihreä Kort­te­li – ta­voit­tee­na mah­dol­li­sim­man pieni hii­li­ja­lan­jäl­ki esi­mer­kik­si betonia ja terästä vä­hen­tä­mäl­lä

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta päätti tehdä Rakennusteho Group Oy:n kanssa yhteistoimintasopimuksen Linnanmaan Huvilarannantien Vihreän Korttelin suunnittelusta.

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta päätti tehdä Rakennusteho Group Oy:n kanssa yhteistoimintasopimuksen Linnanmaan Huvilarannantien Vihreän Korttelin suunnittelusta.

Kohde rajautuu Huvilannantiehen ja Alakyläntiehen ja sen pinta-ala on noin 9 200 neliömetriä.

Rakennusteho rakentaa alueelle korttelin, jossa otetaan huomioon muun muassa kaupungin ympäristöohjelman tavoitteita.

Korttelin rakentamisessa pyritään mahdollisimman pieneen hiilijalanjälkeen. Keinoja voivat olla betonin ja teräksen määrän vähentäminen, vaipparakenteiden optimointi ja hukkaneliöiden poisto.

-
Kuva: Ella Jokinen

Rakennusteho osallistuu myös Oulun yliopiston vähähiilisen rakentamisen tutkimusprojektiin.

Hankkeeseen tehdään diplomityö, joka edistää rakentamisen hiilipäästöjen vähentämistä.

Vihreän Korttelin tarkoituksena on myös ohjata asukkaita energian ja sähkön kulutuksen vähentämiseen.

Rakennusteho vastaa suunnittelun kustannuksista asemakaavahankkeen yhteydessä. Kaupunki laatii katujen ja ympäristön yleissuunnitelman, joka tarkentaa liikennealueiden ja korttelialueiden sijaintia Huvilarannantien ja Alakyläntien yhteydessä.

Kaupunki laatii myös sopimuksessa käsiteltävää aluetta laajemman maaperäselvityksen ja perii selvityksen kustannukset Rakennusteholta.

Rakennusteho laadituttaa kaavaluonnosta varten kolme korttelisuunnitelmaa, joita vertailemalla saadaan lopullinen vaihtoehto kaavan pohjaksi.