Tilaajille

Li­min­gas­sa Ojan­pe­rän kou­lus­sa to­teu­te­taan jous­ta­vaa al­kuo­pe­tus­ta, jossa 0–2.-luok­ka­lai­sia on samassa ryh­mäs­sä – "Es­ka­rit oppivat ruo­ka­lan käy­tän­nöt paljon ta­val­lis­ta no­peam­min seu­raa­mal­la van­hem­pia luok­ka­to­ve­rei­taan"

Ojanperän alakoulussa Limingassa toteutetaan joustavaa alkuopetusta, jossa 0–2.-luokkalaisia on samassa ryhmässä.

Ojanperän alakoulussa Limingassa toteutetaan joustavaa alkuopetusta, jossa 0–2.-luokkalaisia on samassa ryhmässä. Kokeilu mahdollistaa lapsen oman tason mukaisen opiskelutahdin.

Kolmisenkymmentä lasta istuu luokan lattialla ja kuuntelee tarinaa kaniperheestä ja hukatusta uimalakista. Meneillään on suomen kielen ja kirjallisuuden tunti Ojanperän alakoulussa Limingassa.

Tunti on tavanomainen, mutta luokka on poikkeuksellinen. Joustavan alkuopetuksen ryhmään kuuluu esikoululaisia ja 1. sekä 2.-luokkalaisia oppilaita. Joustavan opetuksen ajatus sisältyy hallituksen linjaukseen esi- ja alkuopetuksen kokonaisuudesta, jolla pyritään sujuvoittamaan koulupolun alkua.