Li­min­gan etu­os­to-oi­keus ku­mot­tiin – kunta halusi pe­rus­taa maa-alueel­le pyö­räi­ly- ja moot­to­ri­kelk­ka­reit­te­jä

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut lainvastaisena Limingan kunnan päätöksen käyttää etuosto-oikeuttaan kiinteistökaupassa syyskuussa 2018.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut lainvastaisena Limingan kunnan päätöksen käyttää etuosto-oikeuttaan kiinteistökaupassa syyskuussa 2018. Oikeuden mukaan kunnanhallituksen päätökselle ei ollut etuostolain mukaista perustetta.

Kunnanhallituksen mukaan etuosto-oikeutta käytettiin, koska maa-aluetta tarvitaan virkistystarkoituksiin pyöräily- ja moottorikelkkailureittien perustamista varten.

Asiasta valitti vantaalainen Jari Heikkinen, jolle noin 10 hehtaarin suuruinen Lehtometsän tila oli hieman aiemmin syksyllä myyty. Heikkisen mukaan kunta ei pysty käyttämään aluetta kohtuullisen ajan kuluessa. Hän myös katsoi, että yksi kunnanhallituksen jäsenistä oli esteellinen asiassa.

Hallinto-oikeus totesi, ettei alueella ole yksityiskohtaista kaavaa, eikä alueelle kunnan mukaan ole tarkoitustakaan laatia erillistä yleis- tai asemakaavaa. Myöskään reittisuunnitelmaa ei ole laadittu, eikä yleisempiäkään suunnitelmia reittiverkostosta alueelle ole.

Hallinto-oikeuden mukaan ulkoilureittien perustaminen alueelle voidaan turvata ulkoilulaissa säädettyä menettelyä noudattaen ilman, että kunnalla on tarvetta omistaa reittien maapohjaa. Oikeus otti huomioon myös alueen sijainnin kuntakeskukseen ja asuntoalueisiin nähden.

Kunnanhallituksen jäsenen esteellisyyttä koskevaa valitusperustetta oikeus ei hyväksynyt, joten sillä perusteella kunnanhallituksen päätöstä ei ollut syytä kumota.

Valittajalta ei asian näin päättyessä peritä oikeudenkäyntimaksua. Hallinto-oikeus hylkäsi valittajan oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen.