Liik­ku­van po­lii­sin pe­rin­neyh­dis­tys: pel­ti­po­lii­sien si­joit­te­lul­le ei suu­rel­ta osin jär­ke­viä pe­rus­tei­ta – "Kansan sil­mis­sä ka­me­ra­tol­pis­ta tullut sa­ko­tu­sau­to­maat­te­ja"

Nopeusvalvontakameroiden asettamisessa ei ole paikoin ollut järkeviä perusteita, toteaa Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys kannanotossaan.

Liikkuvan poliisin Perinneyhdistyksen mukaan nopeusvalvontakameroiden asettamisessa ei ole ollut paikoin järkeviä perusteita.
Liikkuvan poliisin Perinneyhdistyksen mukaan nopeusvalvontakameroiden asettamisessa ei ole ollut paikoin järkeviä perusteita.
Kuva: Tapio Maikkola

Nopeusvalvontakameroiden asettamisessa ei ole paikoin ollut järkeviä perusteita, toteaa Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys kannanotossaan.

Kannanotossaan Perinneyhdistys yhtyy Autoliiton kantaan siitä, että automaattisten nopeusvalvontakameroiden sijoittamisessa perusteena tulisi olla vain ja ainoastaan liikenneturvallisuus.

Perinneyhdistyksen mukaan merkittävä määrä nykyisistä kameratolpista on paikoissa, joiden asettamispäätöstä tehtäessä ei ole tehty perusteellista arviointia tien kohdan vaarallisuudesta. 

Autoliitto perää Liikkuvan poliisin Perinneyhdistyksen mukaan oikeutetusti Ruotsin mallia kameroilla tapahtuvaan nopeusvalvontaan. 

Perinneyhdistyksen mukaan Ruotsissa kameratolpat ovat hyvin havaittavia, valvottavasta nopeusrajoituksesta ja kamerasta muistutetaan ennen valvontapistettä ja kameratolpat on sijoitettu lähes 100-prosenttisesti vain alempien nopeusrajoitusten valvontaan eritoten risteysalueille, missä onnettomuuden vaara on suurimmillaan.

Kansan silmissä tolpista tullut sakotusautomaatteja

– Meillä sen sijaan kameratolpat ovat pääsääntöisesti maanteillä keskellä pitkiä suoria paikoissa, missä turvallinen ohitus on täysin mahdollista ja sakon saaminen jopa vahingossa on erittäin mahdollista, Perinneyhdistys toteaa tiedotteessa.

– Kameratolpat ovat todellakin merkittävältä osin tiellä paikoissa, mistä ne tulisi kokonaan poistaa ja siirtää ne sinne, missä tieosan liikenneturvallisuus ja siitä tehty erityinen selvitys puoltaa kyseiseen tien kohtaan kameravalvontaa. 

Perinneyhdistys myös kritisoi vahvasti Iltasanomissa haastatellun Väyläviraston liikenneturvallisuusasiantuntijan Auli Forsbergin kommentointia asiaan liittyen. 

Perinneyhdistys toteaa, että kansan silmissä kameratolpista on tullut sakotusautomaatteja ja tämä on aiheuttanut vihaa automaattista nopeusvalvontaa kohtaan.

Yhdistys suhtautuu epäillen Väyläviraston Forsbergin väitteeseen, että nykyisten kameroiden sijoittaminen olisi perustunut ammattitaidolla tehtyyn analyysiin. 

Vaatimuksena selkeästi määritelty ohjeistus

Väyläviraston asiantuntijan Forsbergin mukaan viraston johdolla on koottu työryhmä laatimaan kiinteää nopeusvalvontaa koskeva ohjeistus. 

– Työryhmän tehtävä olisi ehdottomasti tehdä nyt viranomaisia ja kaupunkeja koskeva tarkka ohjeistus, missä määritellään nopeusvalvontakameratolppien sijoituksen tarkat perusteet, nopeusvalvontatolppien ja kamerakaappien väritys, kustakin automaattisesta nopeusvalvontapisteestä ilmoittaminen ja myös ohje tarpeettomien nopeusvalvontatolppien poistamisesta, yhdistys toteaa. 

Ohjeistuksen on tarkoitus valmistua ensi keväänä. 

– Liikkuvan poliisin Perinneyhdistyksellä onkin vahva pelko siitä, että Väyläviraston johdolla ohje laaditaan nopeasti ja pintapuolisesti jotta mikään ei muutu ja harmaat kamerat jatkavat tienkäyttäjien sakottamista entiseen tyyliin. 

– Perinneyhdistys vaatiikin, että Suomeen tehdään nyt rauhassa riittävällä ammattitaidolla automaattista liikennevalvontaa selkeästi määrittelevä ohjeistus. Tällä voidaan taata automaattisen nopeusvalvonnan toteuttaminen maassamme yhtenäisellä tavalla, jonka hyväksyvät myös tienkäyttäjät nykyistä huomattavasti laajemmalla joukolla.