Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­riö hakee 1,6 mil­joo­naa euroa EU-ko­mis­sion ra­hoi­tus­tu­kea ra­ta­yh­tey­del­le Oulusta Haa­pa­ran­nal­le – to­teu­tues­saan hank­keen pitäisi val­mis­tua 2023 loppuun men­nes­sä

Rahoitustukea haetaan muun muassa raideliikenteen kehittämiseen yhteysvälillä Oulu-Laurila-Tornio-Haaparanta.

Suomen valtio hakee Euroopan komissiolta rahoitustukea raideliikenteen kehittämiseen yhteysvälillä Oulu-Laurila-Tornio-Haaparanta. Kuva Oulun ratapihalta. Kuvituskuva.
Suomen valtio hakee Euroopan komissiolta rahoitustukea raideliikenteen kehittämiseen yhteysvälillä Oulu-Laurila-Tornio-Haaparanta. Kuva Oulun ratapihalta. Kuvituskuva.
Kuva: Kontiainen Jarmo

Suomen valtio ja muut toimijat hakevat Euroopan komissiolta rahoitustukea kuudelle liikennehankkeelle. Rahoitusta haetaan Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta (CEF).

Rahoitustukea haetaan muun muassa raideliikenteen kehittämiseen yhteysvälillä Oulu-Laurila-Tornio-Haaparanta. Tämän rataosuuden kokonaisbudjetti on 3,2 miljoonaa euroa, josta 1,6 miljoonaa haetaan CEF:n rahoitustukena.

Liikenne- ja viestintäministeriö perustelee hakemusta sillä, että alue on kansainvälisten kuljetuskäytävien solmukohta ja osa vireillä olevaa TEN-ydinverkkokäytävän laajennusta Oulusta Luulajaan Perämerenkaaren ympäri.

Hankkeen tavoitteena on parantaa rautatiekuljetusten kuljetustehokkuutta ja teollisuuden kilpailukykyä. Samalla se mahdollistaisi henkilöjunaliikenteen jatkamisen Suomen ja Ruotsin välillä.

Liikenne- ja viestintäministeriö hakee 1,94 miljoonaa euroa rahoitustukea myös raideyhteyden parantamiselle Kouvola-Kotka-Hamina välillä. Suomalaiset ei-valtiolliset toimijat hakevat yhteensä 12,37 rahoitustukea muun muassa satamien maasähköön liittyen.

Raha-asiainvaliokunta puolsi hakemuksia tänään 13. helmikuuta ja loput CEF-tukea koskevat hankkeet käsitellään valiokunnan kokouksessa viikon päästä torstaina 20. helmikuuta. CEF-tukien hakuaika päättyy 26. helmikuuta ja päätökset rahoituksesta tehdään kesä-heinäkuussa 2020.

Tuen saaminen edellyttää kansallista rahoitusta. Tuen hakemisen edellytyksenä on, että hanke aloitetaan viimeistään 26. elokuuta 2020 ja valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä.