Nokia: Täl­lai­nen on yhtiön yli 60-vuo­ti­nen his­to­ria Oulussa

koronarokote: Oulu aloit­taa kol­man­sien ro­ko­te­an­nos­ten an­ta­mi­sen kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le

Mainos: Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Kalevan joulun ti­laus­tar­jouk­siin klik­kaa­mal­la tästä.

Les­ta­dio­lais­pap­pa hy­väk­si­käy­tös­tä oi­keu­teen

Pohjoissuomalainen vanhoillislestadiolaisen suvun pappa joutuu pian oikeuden eteen sukulaisensa hyväksikäytöstä. Iäkästä miestä syytetään lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Rikosten epäillään tapahtuneen vuosina 2002-2004.

Pohjoissuomalainen vanhoillislestadiolaisen suvun pappa joutuu pian oikeuden eteen sukulaisensa hyväksikäytöstä. Iäkästä miestä syytetään lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Rikosten epäillään tapahtuneen vuosina 2002-2004.

Poliisi epäili sukunsa vahvaa vaikuttajaa myös kahden muun lapsen hyväksikäytöstä. Toista hänen epäiltiin hyväksikäyttäneen vuosina 1992-2003 ja toista vuosina 1996-2001. Heidän kohdallaan syyttäjä teki syyttämättäjättämispäätökset, sillä niiden syyteoikeus oli vanhentunut.

Tapaukset tulivat viranomaisten tietoon vuonna 2006, kertoo suvun jäsen Kalevalle. Tuolloin suku järjesti tilaisuuden, jossa puitiin papan sukupolvelta toiselle jatkuneita lasten lähentelyjä. Paikalle kutsuttiin myös silloinen SRK:n varapuheenjohtaja Olavi Voittonen.

Lue maanantain Kalevasta sukulaisen seikkaperäinen kertomus tilaisuudesta ja perhettä koetelleesta salaisuudesta. Lehdessä myös Olavi Voittosen kommentit asiaan.