Tilaajille

Len­to­las­ken­nat: Met­sä­han­hien kato johtuu poik­keuk­sel­li­ses­ta ke­vääs­tä – Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Ete­lä-La­pis­sa vain jonkin verran sul­ki­via hanhia

Luonnonvarakeskuksen lentolaskentojen perusteella Metsä-Lapin keski- ja pohjoisosien taigametsähanhen sulkimis- ja pesimäalueet olivat pääsääntöisesti tyhjiä.

-
Kuva: Jarmo Kontiainen

Luonnonvarakeskuksen lentolaskentojen perusteella Metsä-Lapin keski- ja pohjoisosien taigametsähanhen sulkimis- ja pesimäalueet olivat pääsääntöisesti tyhjiä, mikä kertoo huonosta poikastuotosta tänä kesänä.

Seurantalennot aloitettiin heinäkuun alkupuolella metsähanhen esiintymisalueen eteläreunoilta ja jatkettiin sieltä Keski-Pohjanmaan, Ylä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun kautta Pohjois-Pohjanmaalle, joka on perinteisesti ollut Suomen metsähanhikannan ydinaluetta.