Koronatartunnat: Qstoc­kin vai­ku­tus ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrään näkyy ai­kai­sin­taan lop­pu­vii­kos­ta

Maastopalot: Ka­la­joen maas­to­pa­los­ta tulossa satojen tu­han­sien eurojen tappiot

Lau­ta­kun­ta säi­lyt­täi­si koko Kie­ri­kin – ky­sees­sä on ai­nut­laa­tui­nen mark­ki­noin­ti­ve­to­nau­la

Yli-Iissä sijaitsevan Kierikkikeskuksen toiminta halutaan säilyttää entisellään.

Kierikissä on harvinainen kivikautinen kylä.
Kierikissä on harvinainen kivikautinen kylä.
Kuva: Elina Paavola

Yli-Iissä sijaitsevan Kierikkikeskuksen toiminta halutaan säilyttää entisellään.

Oulun sivistys- ja kulttuurilautakunta kirjasi sivistys- ja kulttuuripalvelujen käyttösuunnitelmaan Jari Larun (kok.) esityksestä lausuman, että Kierikin päärakennus ja kokoelma säilytetään osana kivikauden kylää ja kaivausaluetta.

Sivistys- ja kulttuuritoimen palveluverkkosuunnitelmassa on esitetty ajatus, että Kierikin päärakennus myytäisiin ja osana museo- ja tiedekeskus Luuppia säilytettäisiin ainoastaan kivikaudenkylä ja kaivaukset.

Valtuustokin on linjannut ensi vuoden talousarvioon, että ainutlaatuista ja kansainvälisesti laajasti arvostettua näyttely- ja toimintakeskus Kierikkiä kehitetään voimakkaasti ja tunnistetaan sen mahdollisuus nousta yhdeksi Oulun USP- eli ainutlaatuiseksi markkinointivetonaulaksi.