Tilaajille

Lasten puut­teel­li­nen tieto sek­suaa­li­suu­des­ta al­tis­taa heidät hy­väk­si­käy­töl­le, sanoo oi­keus­psy­ko­lo­gi – opet­ta­jan on tärkeä osata tun­nis­taa rikos ja auttaa lasta

Lasten turvataito- ja nuorten seksuaalikasvatuksella on suuri rooli lasten seksuaalisen hyväksikäytön ennaltaehkäisyssä. Koulujen opetuksessa olisi oikeuspsykologin mielestä paljon parannettavaa.

– Tilastollisesti on todennäköistä, että jo muutaman sadan oppilaan kouluissa on lapsia, joiden epäillään joutuneen seksuaalisesti hyväksikäytetyiksi, oikeuspsykologi Jasmin Kaunisto sanoo. Jasmin Kaunisto kouluttaa poliiseja lapsiin kohdistuneista rikoksista ja kiertää puhumassa myös opettajille seksuaalikasvatuksesta.
– Tilastollisesti on todennäköistä, että jo muutaman sadan oppilaan kouluissa on lapsia, joiden epäillään joutuneen seksuaalisesti hyväksikäytetyiksi, oikeuspsykologi Jasmin Kaunisto sanoo.
– Tilastollisesti on todennäköistä, että jo muutaman sadan oppilaan kouluissa on lapsia, joiden epäillään joutuneen seksuaalisesti hyväksikäytetyiksi, oikeuspsykologi Jasmin Kaunisto sanoo.
Kuva: Jouni Porsanger

Lasten ja nuorten seksuaalisuuteen liittyvät tiedot ovat puutteellisia ja voivat jopa altistaa heitä seksuaaliselle hyväksikäytölle.

Näin sanoo oikeuspsykologi Jasmin Kaunisto. Työssään hän kouluttaa poliiseja lapsiin kohdistuneista rikoksista ja kiertää puhumassa myös opettajille seksuaalikasvatuksesta.