Lukijalta
Mielipide

Lasten ja nuorten ääni on saatava kuuluviin harrastuskeskustelussa

Partiolaiset ovat seuranneet aktiivisesti harrastamisen Suomen mallin valmistelua, jonka tulisi olla valmis kevään kehysriiheen mennessä.

Partiolaiset ovat seuranneet aktiivisesti harrastamisen Suomen mallin valmistelua, jonka tulisi olla valmis kevään kehysriiheen mennessä. Nyt kun harrastustoiminta on siirtynyt etäjärjestelmien äärelle, on harrastusten tarpeellisuus ja merkitys lasten ja nuorten arjessa entisestään korostunut. Mielestäni jokainen lapsi ja nuori ansaitsee itselleen myös jatkossa mieluisan harrastuksen ja ryhmän, johon kuulua.

Nykyisessä mallissa eri harrastusten järjestäjiä on paljon, mutta kukaan ei tunnu katsovan asiaa lapsen ja nuoren näkökulmasta. Tämän takia iloitsen, että koulupäivien yhteydessä toteutettavan harrastamisen mallissa ehdotetaan kuntiin harrastuskoordinaattoreita, joilla olisi kuva alueen harrastustarjonnan kokonaisuudesta sekä suora kontakti alueen lapsiin ja nuoriin.

On aivan ensiarvoisen tärkeää, että lapset ja nuoret otetaan mukaan tähän keskusteluun. Me tarvitsemme lisää aikuisia sanomaan nuorille ja erilaiselle nuorten toiminnalle ”kyllä onnistuu” sen sijaan että toteamme ”ei, liian hankalaa”.

Pidän tärkeänä, että koordinaatiovastuu harrastamisesta on nimenomaan kunnalla. Maksuton ja matalan kynnyksen harrastustoiminta edellyttää myös kunnilta maksuttomia yhteiskäyttötiloja ja tukea harrastustoiminnan järjestämiseen.

"Nykyisessä mallissa eri harrastusten järjestäjiä on paljon, mutta kukaan ei tunnu katsovan asiaa lapsen ja nuoren näkökulmasta."

Harrastukset ovat tehokas ja yhteiskunnan kannalta edullinen keino ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Kun harrastustoimintaa järjestävät vapaaehtoiset, se on yhteiskunnalle edullinen tapa saada matalan kynnyksen harrastustoimintaa, jossa harrastusmaksut ovat maltillisia.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on Suomen suurin nuorisojärjestö. Partion vapaaehtoistyöhön vuosittain käytetty tuntimäärä vastaa yli 1 800 kokopäivätoimisen nuorisotyöntekijän työpanosta. Me teemme päivittäin tekoja lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Pohjanmaan Partiolaisten alueella toimii 79 lippukuntaa, joiden 1 350 yli 22-vuotiasta vapaaehtoista mahdollistaa 4 200 lapselle ja nuorelle oman mieluisan harrastuksen.

Taneli Salonen

Pohjanmaan Partiolaisten piirihallituksen jäsen

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.