Kouluruoka: Oulun kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa tar­joil­lun oudon ha­jui­sen jau­he­li­ha­kei­ton syy selvisi

Oulu: Val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja Jarmo J. Husso pitää po­li­tiik­kaa lasten leik­ki­nä 70-lu­kuun ver­rat­tu­na

Kolumni: Tapasin Teuvo Hak­ka­rai­sen Brys­se­lis­sä ja kysyin, ha­luaa­ko hän yhä maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­rik­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lasten huolto- ja ta­paa­mis­käy­tän­nöis­sä on eri­koi­sia tul­kin­to­ja lasten edusta

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta pyrkii turvaamaan lapsen huollon, tasapainoisen kehityksen, myönteiset ja läheiset suhteet vanhempien välille, sekä turvallisen, virikkeitä antavan kasvuympäristön. Lasta on suojeltava ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta, huonolta kohtelulta ja hyväksikäytöltä. Lapsen toivomukset ja mielipide on otettava tapaamisissa huomioon, sikäli kun se on lapsen ikä ja kehitystaso huomioiden mahdollista.

Haastavien ero- ja huoltajuusriitojen yhteydessä pyritään sopimaan valvotuista vaihdoista ja tuetuista tapaamisista. Ja viimesijaisena järjestelynä valvotuista tapaamisista, kun tapaamiseen liittyy jokin lapsen fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista kehitystä uhkaava tekijä, kun lasta tapaava vanhempi on aikaisemmin käyttäytynyt väkivaltaisesti tai uhkaavasti lasta kohtaan, ja on vaara, että käyttäytyminen uusiutuu. Lapsi voi olla myös pelokas ja traumatisoitunut, koska on joutunut näkemään vanhempien välistä väkivaltaa.

Valvotuista tapaamisista täytyy kuitenkin pyrkiä siirtymään mahdollisimman nopeasti tuettuihin tapaamisiin tai valvottuihin vaihtoihin.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.