Lasten di­gi­lait­tei­den käyttöä sel­vi­te­tään kan­sain­vä­li­ses­sä tut­ki­muk­ses­sa myös Oulun seu­dul­la – tut­ki­muk­sen koh­tee­na 2–6-vuo­tiaat lapset

Oulun seudun kuntia on mukana 2–6-vuotiaiden lasten digilaitteiden käyttöä selvittävässä kansainvälisessä tutkimuksessa.

Syntyjäänkö diginatiivi? -nimisessä tutkimuksessa selvitetään, kuinka paljon ja mihin tarkoituksiin suomalaislapset käyttävät digimediaa. Kuvituskuva.
Syntyjäänkö diginatiivi? -nimisessä tutkimuksessa selvitetään, kuinka paljon ja mihin tarkoituksiin suomalaislapset käyttävät digimediaa. Kuvituskuva.
Kuva: SASCHA STEINBACH

Oulun seudun kuntia on mukana 2–6-vuotiaiden lasten digilaitteiden käyttöä selvittävässä kansainvälisessä tutkimuksessa. Iso joukko lasten vanhempia saa päiväkotien välityksellä kutsun vastata Jyväskylän yliopiston nettikyselyyn, joka on auki marraskuun loppuun asti.

Syntyjäänkö diginatiivi? -nimisessä tutkimuksessa selvitetään, kuinka paljon ja mihin tarkoituksiin suomalaislapset käyttävät digimediaa. Tutkimus kerää myös tietoa vanhempien huolenaiheista ja laitteiden käytön vaikutuksista lasten hyvinvointiin ja fyysiseen aktiivisuuteen.

Suomessa tutkimuksen toteuttamisesta vastaa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta. Tutkimuksen uskotaan parhaimmillaan auttavan kehittämään lasten oppimiselle hyödyllisiä ja tärkeitä median käyttötapoja ja tunnistamaan mahdollisia haittoja hyvinvoinnille.

Suomen tuloksista on tarkoitus nostaa esiin mahdollisia alueellisia ja kulttuurillisia eroja. Saatuja tuloksia verrataan kansainvälisiin tietoihin ja ruutuajan suosituksiin.