Pääkirjoitus

Lasaretinväylästä tulee osa elävää kaupunkia

Oulun kaupunkikuva tiivistyy ja täydentyy, kun Hupisaarten kupeeseen nousee asuinkerrostaloja, palvelutalo, taidehalli ja kansainvälinen opiskelija-asuntola.

Oulun kaupunkikuva tiivistyy ja täydentyy, kun Hupisaarten kupeeseen nousee asuinkerrostaloja, palvelutalo, taidehalli ja kansainvälinen opiskelija-asuntola.

Opiskelija-asuntolan kivijalkaan voidaan sijoittaa myös liikehuoneistoja. Opiskelija-asuntola tulee samalle paikalle, jossa sijaitsi monien oululaisten muistama Kasarmintietä myötäillyt vanha puukerrostalo.

Alueen avautuminen asutukselle jatkuu, kun Lasaretinväylän ja Kasarmintien varrelle nousee uusia asuinkerrostaloja. Asuintaloja on jo tien toisella puolella, kun vanha Åströmin tehdas kunnostettiin takavuosina asunnoiksi.

Parhaimmillaan Lasaretinväylän varresta muodostuu elävä kaupunkialue, jossa yhdistyvät asuminen, koulunkäynti, kulttuuri- ja liiketoiminta, matkailu ja virkistäytyminen.

Asumisen vahvistaminen monipuolistaa aluetta, kun opiskelijoiden, yritysten ja taidemuseon ohella alueen ympärivuorokautinen käyttö vahvistuu. Vajaakäytöllä ollut alue muokkautuu monipuoliseksi ja avoimeksi kokonaisuudeksi.

Hupisaarten alue ja Lasaretinväylän varsi ovat Oulun teollisuushistorian keskeistä aluetta ja siten kulttuurihistoriallisesti merkittävää aluetta. Siksi alueen uudisrakentamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. On tärkeää, että vanhat rakennukset säilyvät ja maisemakuvat pysyvät eheinä uudisrakennusten rinnalla.

Tontinluovutuskilpailun yhteydessä ehdittiin pelätä, että Hupisaarten alue kaupunkilaisten virkistysalueena kärisisi. Teknisen lautakunnan hyväksymän asemakaavan muutoksen perusteella pelkoon ei näyttäisi olevan aihetta. Kasarmintien varren uudisrakentaminen on osa normaalia kaupunkirakenteen kehitystä.