Jääkiekko: Kuun­te­le Kär­pät–­Sai­Pa lii­ga­ot­te­lu tästä

Kalakauppa: Nor­ja­lai­nen lohi ei ole niin kal­lis­ta kuin ihmiset ku­vit­te­le­vat

Taide: Elisa Her­net­kos­ken Vul­va-sar­ja syntyi van­hois­ta pos­ti­mer­keis­tä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Lap­si­asia­val­tuu­tet­tu Maria Kaisa Aula ir­ti­sa­nou­tui - työ liian kuor­mit­ta­vaa

Aulan mukaan lapsiasiavaltuutetun toimistossa on tehtäviin nähden liian vähän väkeä.

Lapsiasiavaltuutetun tehtävää vuodesta 2005 hoitanut Maria Kaisa Aula on irtisanoutunut virastaan kesken toimikauden. Aulan mukaan lapsiasiavaltuutetun toimistossa on tehtäviin nähden liian vähän väkeä.

Aulan virkakausi olisi kestänyt syyskuuhun 2015. Hän lopettaa työnsä huhtikuun 2014 lopussa.

– Olen ollut innolla rakentamassa Suomeen uutta lapsen ihmisoikeuksia edistävää viranomaista. Työ on ollut luovaa ja sisällöllisesti palkitsevaa mutta samalla kuormittavaa, koska toimistossa on liian vähän henkilökuntaa, toteaa Aula perusteluissaan.

Aula toivoo seuraajalleen parempia edellytyksiä tehtävien hoitamiseen.

– Suomen lapsiasiavaltuutetun toimistossa työskentelee valtuutetun lisäksi neljä henkilöä. Henkilöstömäärä on kansalliseen viranomaistehtävään sekä kansalaisten ja yhteistyökumppaneiden kysyntään nähden alimitoitettu, Aula perustelee.

Määrä on Aulan mukaan pieni myös verrattuna muiden kotimaisten erityisvaltuutettujen tai muiden maiden lapsiasiavaltuutettujen toimistoihin. Esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa lapsiasiavaltuutetun toimistossa vastaavia tehtäviä hoitaa moninkertainen määrä henkilöstöä.

Lapsiasiavaltuutetun tehtävä perustuu lakiin sekä YK:n lapsen oikeuksien yleissopimukseen, jonka toteutumista valtuutettu arvioi ja edistää hallituksesta riippumattomana viranomaisena. Tehtäviksi on laissa määritelty myös lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumisen seuranta, lapsen oikeuksista tiedottaminen, vaikuttaminen päättäjiin sekä yhteydenpito lapsiin ja nuoriin ja heiltä saadun tiedon välittäminen päätöksentekijöille.