Kolumni: Mol­do­van se­pa­ra­tis­ti­alueel­la Trans­nist­rias­sa jän­nit­teet tun­tui­vat jo vuonna 2019

Kevään ylioppilastulokset: Katso listoja Oulun ja muun Poh­jois-Poh­jan­maan uusista yli­op­pi­lais­ta

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Tilaajille

Lapin liitto myönsi ra­hoi­tus­ta ko­ro­nas­ta el­py­mi­seen ja äkil­li­siin ra­ken­ne­muu­tos­ti­lan­tei­siin yli 1,1 mil­joo­nan euron verran

Lapin liitto on tehnyt ensimmäiset alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahojen (AKKE) rahoituspäätöksen. Yhteensä rahoitusta myönnettiin reilu 1 188 000 euroa.

Rahoitusta saaneet hankkeet kohdentuivat koronasta elpymiseen, kuten uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen matkailussa sekä etätyön toimintamallien luomiseen. Rahoitusta myönnettiin myös Rovaniemen kaupungin ekosysteemisopimuksen käynnistämiseen sekä äkillisiin rakennemuutostilanteisiin.