Lai­va­kan­kaan uusi koulu hah­mot­tuu

Kiimingin kunnan kaikkien aikojen suurimman ja kalleimman rakennuksen, 500 oppilaan Jäälin Laivakankaan koulun suunnittelu on hyvässä vauhdissa. Suunnitelmat valmistuvat loppukesällä siten, että kaivinkone pääsee irti syksyllä.

Kiimingin kunnan kaikkien aikojen suurimman ja kalleimman rakennuksen, 500 oppilaan Jäälin Laivakankaan koulun suunnittelu on hyvässä vauhdissa. Suunnitelmat valmistuvat loppukesällä siten, että kaivinkone pääsee irti syksyllä. Töiden arvioidaan maksavan 11,5 miljoonaa euroa.

Laivakankaan koulu on suuri koulu, mutta ei suinkaan suurin. Esimerkiksi Oulun Kaakkurin koulu on liki kaksi kertaa sitä suurempi.

Noin 6 750 neliön rakennusten sydän on pääaula. Avaraan aulaan avautuu näkymä eri puolelle tonttia. Aulasta on yhteydet eri siipiin.

"Aulan erikoisuus on, että se on kaksi kerroksinen. Aulan keskiosaan tulee myös luonnonvaloa toisen kerroksen ikkunoista. Muutenkin sen valoisuuteen on kiinnitetty paljon huomioita", pääsuunnittelija arkkitehti SAFA Pekka Lukkaroinen kertoo.

Liikuntasalia voidaan muunnella katsomorakenteilla. Liikuntasali pystytään myös yhdistämään ala-aulaan, kun siirtoseinä poistetaan. Silloin tiloissa voidaan järjestää monenlaisia kulttuuritapahtumia.

Monikäyttöisyyttä edistetään sillä, että aulan kautta voidaan kulkea illalla liikuntasaliin, teknisiin tiloihin sekä musiikki- ja kuvataideluokkiin siten, että varsinaisiin koulutiloihin ei päästä.

Piharatkaisuissa on otettu huomioon, että kouluun tulee monen ikäisiä oppilaita. Kouluun tulee eri-ikäisille tarkoitettuja erillisiä pihoja, mutta myös kaikille yhteistä tilaa, jossa on esimerkiksi pallokenttä.

"Tämä on arkkitehtuuriltaan moderni rakennus, joka sopii metsäiseen ympäristöön. Rakennus on punatiilinen pulpettikatto vuosi sitten valmistuneen samalla tontilla olevan päiväkodin linjausten mukaisesti", Lukkaroinen pelkistää.Ensin rakennetaan liikuntasali


Jäälin Laivakankaan koulun ja liikuntahallin työt alkavat todennäköisesti tänä vuonna. Ensin nousee liikuntahalli. Valtuusto hyväksyi budjettiin rahat liikuntasalin rakentamiseen, mutta kaivinkoneiden startti edellyttää kaikkien rahojen varmistumista.

"Kesään mennessä varmaan selviää, saadaanko liikuntatiloihin valtion rahaa. Jos päätös on kielteinen, valtuusto joutuu miettimään, kuinka suuret tilat tehdään", sivistystoimenjohtaja Markku Väisänen sanoo.

Teknisesti rakennushanke on jaettu liikuntasaliin ja koulutiloihin muun muassa valtion rahojen vuoksi. Etenkin liikuntahallista on kunnassa käyty kädenvääntöä kirkonkylän ja Jäälin välillä.

Suunnitelmien mukaan kouluosalla alkavat työt ensi vuonna ja koulu on valmis elokuussa 2007. Kunta on opetusministeriön listoilla kärkipäässä ja saamassa valtion osarahoitusta ensi vuodelle. Valtion rahaa on toiveissa neljännes koulun laskennallisiin kustannuksiin.

Uuteen kouluun tulevat tilat Jäälin-Välikylän alueen viitos-yhdeksäsluokkalaisille.

Tiloissa ei ole huomioitu sivukylien viides- kuudesluokkalaisia oppilaita. "Tässä ei oteta kantaa siihen. Kyse on niin pienistä oppilasmääristä, että se ei ole oleellinen tilakysymys", Väisänen sanoo.

Oppilaiden vanhemmat ovat vastustaneet suunnitelmia, joiden mukaan syrjäkylien koulujen viides- ja kuudesluokkalaiset siirretään kirkonkylän ja Jäälin kouluihin.

Koulun nimeä ei ole vielä päätetty. "Laivakankaan koulu on pelkkä työnimi", Väisänen muistuttaa.