La­bo­ra­to­rio­hoi­ta­jan mää­rä­ai­kai­sia työ­suh­tei­ta ket­ju­tet­tiin useita vuosia – Nordlab mää­rät­tiin mak­sa­maan yli 26 000 euron kor­vauk­set

Oulun käräjäoikeus on tuominnut Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän eli Nordlabin maksamaan työntekijälle korvauksia työsuhteen perusteettomasta päättämisestä.

Oulun käräjäoikeus on tuominnut Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän eli Nordlabin maksamaan työntekijälle korvauksia työsuhteen perusteettomasta päättämisestä. 

Asiasta kannelleella laboratoriohoitajalla oli viiden vuoden aikana useita kymmeniä määräaikaisia työsuhteita. Työsuhteet oli ketjutettu peräkkäin erilaisilla sijaisuusperusteilla. Lopulta hoitajaa ei enää valittu uuteen määräaikaiseen työsuhteeseen.

Hoitajan mukaan työsuhteita oli yhteensä 41 kappaletta, mutta työtodistusten ja todistajan kertomuksen mukaan käräjäoikeus katsoi toteen näytetyksi yhteensä 31 työsuhdetta. 

Oulun käräjäoikeus katsoi, että työsuhteiden ketjuttaminen oli laitonta, sillä työnantajan työvoiman tarve oli pysyvä.

Oikeus perusteli ratkaisuaan muun muassa runsaalla peräkkäisten työsuhteiden määrällä sekä hoitajan työtehtävillä ja niiden jatkumisella vielä sopimuksen päättymisen jälkeen. Lisäksi määräaikaisia työntekijöitä otettiin samoihin tehtäviin asiasta kannelleen hoitajan työsopimuksen päättymisen jälkeen.

Oulun käräjäoikeus määräsi työnantajan maksamaan hoitajalle korvauksena yhteensä yhteensä kymmenen kuukauden palkan. Korvauksen määräksi tuli yhteensä lähes 26 500 euroa. 

Lisäksi asian hävinnyt Nordlab määrättiin korvaamaan tapauksen oikeudenkäyntikuluja. 

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.