Kolumni: Sanna Marinin katse Ir­pi­nis­sä kertoi kaiken

Koti: Monille ou­lu­lai­sil­le tutun Markus H. Kor­ho­sen kult­tuu­ri­ko­ti rönsyää tu­han­sia esi­nei­tä

Laa­ni­lan uusi voi­ma­lai­tos sai toi­min­ta­lu­van, bio­polt­to­ai­net­ta ja tur­vet­ta hyö­dyn­tä­vä voimala kor­vai­si Toppila 1:n

Oulun Energia on saanut ympäristö- ja vesitalousluvan Laanilan yhteistuotantovoimalaitokselle, kertoo Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.

Uusi voimalaitos korvaisi Toppilan 1 -tuotantoyksikön. Myös uudessa voimalassa käytettäisiin raaka-aineena turvetta.
Uusi voimalaitos korvaisi Toppilan 1 -tuotantoyksikön. Myös uudessa voimalassa käytettäisiin raaka-aineena turvetta.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun Energia on saanut ympäristö- ja vesitalousluvan Laanilan yhteistuotantovoimalaitokselle, kertoo Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.

Kyseessä on 220 megavatin voimalaitos, joka tuottaa sähköä, kaukolämpöä ja prosessihöyryä. Polttoaineena käytetään pääasiassa puuta ja muita kiinteitä biopolttoaineita sekä turvetta.

Lisäksi yksikössä saa ympäristöluvan puitteissa polttaa kierrätyspolttoainetta sekä laitosalueelle varastoitua penkkanokea ja raskaan polttoöljyn kaasutuksessa muodostuvaa linkonokea ja prosessikaasuja.

Ympäristölupa sallii myös puuperäisten polttoaineiden murskaamisen ja varastoinnin sekä jäähdytys- ja prosessijätevesien johtamisen Oulujokeen.

Vesitalouslupa puolestaan pitää sisällään ottoputken rakentamisen Oulujokeen sekä jäähdytysveden ottamisen Oulujoesta.

Laanilan voimalaitos korvaa käytöstä poistuvan Toppila 1 -energiantuotantoyksikön.

Avin päätöksessä on myös määräykset ilmaan ja Oulujokeen johdettavista päästöjen raja-arvoista, polttoaineiden käsittelystä ja varastoinnista, melu- ja jätehuoltomääräyksistä sekä voimalaitoksen käytön, päästöjen ja vaikutusten tarkkailemisesta.

Päätökseen voidaan hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Muutoksenhakuaika päättyy 22. tammikuuta.