Lää­ke­tuk­ku­ri Oriola halusi salata vii­mei­seen asti ra­por­tin, joka kertoo kriit­ti­sis­tä Suomen lää­ke­ja­ke­lua vaa­ran­ta­neis­ta puut­teis­ta

Osa apteekeista ei saanut lääketoimituksia ollenkaan syyskuussa 2017, Oriola ei ollut huolehtinut kylmäketjusta kriittistenkään lääkevalmisteiden osalta, asiakkaille ei ilmoitettu toimituskatkoksista ja huumaavien lääkkeiden käsittelyssä sekoiltiin.

Lääketukkukauppa Oriola halusi salata Fimean tarkastusraportin. Arkistokuva.
Lääketukkukauppa Oriola halusi salata Fimean tarkastusraportin. Arkistokuva.
Kuva: Jukka Leinonen

Oikeus määräsi asiakirjan pääosin julkiseksi.

Osa apteekeista ei saanut lääketoimituksia ollenkaan syyskuussa 2017, lääketukkuri Oriola ei ollut huolehtinut kylmäketjusta kriittistenkään lääkevalmisteiden osalta, asiakkaille ei ilmoitettu toimituskatkoksista ja huumaavien lääkkeiden käsittelyssä sekoiltiin. Näin listaa lääkealan turvallisuusvirasto Fimean lokakuulle 2017 päivätty tarkastusraportti.

Oriola on Suomessa merkittävä lääketukkukauppa, jonka osuus Suomen lääkemarkkinoista on suuri. Sen asiakkaita ovat muun muassa apteekit ja sairaalat.

Syyskuun alussa 2017 useat asiakkaat jäivät kuitenkin ilman lääketoimituksia ja vain 72 prosenttia lääkkeistä pystyttiin toimittamaan apteekkeihin ja sairaaloihin normaalisti. Taustalla olivat ainakin uuteen toiminnanohjausjärjestelmään liittyvät pulmat.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) varoitti pian ongelmien alkamisen jälkeen, että toimitusvaikeudet voivat uhata potilasturvallisuutta, ellei järjestelmää saada pikaisesti toimimaan.

Se, ettei ongelmista tiedotettu, vaikeutti raportin mukaan lääkehoitojen ja lääketieteellisten toimenpiteiden toteutumista. Kaiken kaikkiaan Fimea arvioi, ettei Oriola täyttänyt lain lääketukkurille asettamia vaatimuksia.

–  Tarkastuksen perusteella Oriola Finland Oy ei täytä lääkelain ja sen nojalla annettujen säädösten vaatimuksia, mukaan lukien EU:n ja GDP:n vaatimukset.

Tarkastajat eivät kuitenkaan esittäneet esimerkiksi toimiluvan perumista isolle lääketukulle. Syynä oli raportin mukaan se, ettei lääkejakelua haluttu vaarantaa enempää.

Oriola yritti estää tarkastushavaintojen julkisuuden

Kun lääkkeiden toimitusongelmat nousivat julkisuuteen, STT pyysi tarkastuspöytäkirjaa Fimealta, joka olisikin pöytäkirjan pääosin toimittanut.

Oriola haki kuitenkin Pohjois-Savon käräjäoikeudesta marraskuussa 2017 päätöksen, joka kielsi Fimeaa luovuttamasta raporttia medialle 50  000 euron uhkasakon uhalla ja valitti Fimean päätöksestä hallinto-oikeuteen. Kun hallinto-oikeus määräsi raportin julkiseksi, Oriola haki valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta (KHO). Viime viikon keskiviikkona KHO kuitenkin päätti, ettei se ota asiaa käsiteltäväkseen. Fimea toimitti raportin STT:lle tänään noin kahden vuoden väännön jälkeen.

Lääkkeiden toimitusongelmat ja niiden ratkominen aiheuttivat yhtiölle miljoonien lisäkustannukset. Yhtiö vaihtoi toimitusjohtajaa joulukuussa 2017 syksyn ongelmien jälkeen.

Tarkastusraportin mukaan Oriolalla ei ollut syksyllä 2017 löytyneisiin tarkastushavaintoihin huomautettavaa.

Oriola vakuuttaa, että nyt järjestelmä toimii

Oriola myöntää, että uuden järjestelmän käyttöönotto epäonnistui syksyllä 2017. Nyt uusi järjestelmä kuitenkin konsernin viestintäjohtaja Tuula Lehdon mukaan toimii hyvin.

–  Teimme viranomaisyhteistyötä hyvin tiiviisti, ja vuoden 2018 alussa meille myönnettiin uusi viiden vuoden toimilupa, Lehto sanoo.

Apteekkariliitto teki tänään STT:lle pikaisen kyselyn yhdeksään apteekkiin ja vahvistaa Lehdon näkemyksen.

–  Näyttää siltä, että jakelu toimii nyt kutakuinkin normaalisti ja Oriola haluaa selvästi kehittää toimintaansa apteekkien suuntaan, Apteekkariliiton viestintäjohtaja Erkki Kostiainen sanoo.

Oriola vastaa vajaasta puolesta Suomen lääkejakelusta. Viestintäjohtaja Lehdon mukaan Oriolalle on kaikkein tärkeintä, että lääkkeet saadaan jaettua asiakkaille. Hän sanoo myös, ettei Oriola varsinaisesti halunnut salata tarkastusraportin löydöksiä yhtiön ongelmista vaan vain turvata liikesalaisuuden piiriin kuuluvia asioita.

–  Se käsitteli toimintoja melko yksityiskohtaisesti. Tämähän oli yksityiskohtainen tarkastuspöytäkirja, ja katsoimme, että siellä on liikesalaisuuksia. Tarkastuksen huomiot ovat olleet täysin relevantteja, ja niihin on puututtu, Lehto vakuuttaa.

Juttua korjattu kello 11.44: valituslupaa KHO:lta haki Oriola, ei Fimea kuten jutussa aiemmin kerrottiin.

Juttua muokattu kello 14.58: lisätty Oriolan ja Apteekkariliiton kommentit.