Lää­kä­rien laatu uhat­tu­na

Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opettajat ja opiskelijat vastustavat opetus- ja kulttuuriministeriön esitystä kasvattaa opiskelijoiden sisäänottoja reilusta 600:sta 770:een. Jo nyt he pitävät opetuksen resursseja riittämättöminä.

Eräs potilas säikähti, kun tähän Oysin pieneen tutkimustilaan ahtautui opettavan lääkärin lisäksi kuusi opiskelijaa. Nyt opiskelija Elias Vaattovaara kuuntelee opiskelija Janne Keräsen keuhkoja.
Eräs potilas säikähti, kun tähän Oysin pieneen tutkimustilaan ahtautui opettavan lääkärin lisäksi kuusi opiskelijaa. Nyt opiskelija Elias Vaattovaara kuuntelee opiskelija Janne Keräsen keuhkoja.
Kuva: Saija Ollanketo

Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opettajat ja opiskelijat vastustavat opetus- ja kulttuuriministeriön esitystä kasvattaa opiskelijoiden sisäänottoja reilusta 600:sta 770:een. Jo nyt he pitävät opetuksen resursseja riittämättöminä.

"Lääkärikoulutuksen laatu Oulun yliopistossa ei täytä enää opettajien minimivaatimuksia", lastentautiopin professori Matti Uhari sanoo.

Opiskelijamäärä on kasvanut neljänneksen, mutta opettajien määrä on vähentynyt yli viidenneksen 15 vuodessa.

"Opiskelijoiden määrä opettajaa kohden on kasvanut nopeimmin Oulussa. Meillä on tilastojen mukaan maan huonoin tilanne", kertoo solu- ja kehitysbiologian professori Petri Lehenkari.

Pienryhmäopetus ja käytännön taitojen harjoittelu ovat vähentyneet ja massaluennot yleistyneet. Perusasioiden opettelu jää usein työelämään.

Lue lisää perjantain Kalevasta!