HENKIRIKOKSET: Man­ner­hei­min­puis­ton taposta syyte

Asuminen: Vuokrat nou­si­vat Oulussa pää­kau­pun­ki­seu­tua no­peam­min

Ky­syim­me työ­elä­män tu­le­vai­suu­den asian­tun­ti­jal­ta, viekö di­gi­ta­li­saa­tio oi­keas­ti kaikki työt – ja mikä työ­elä­mäs­sä on lä­hi­vuo­si­na valttia

Ihmiset työskentelevät uransa aikana entistä useammissa ammateissa. Voi myös olla, että oma ammatti muuttuu niin paljon, että se on lopulta ihan eri työ, kuin mihin aikanaan valmistui.

Työn murrosta tutkineen Marjaana Toimisen mukaan uudelleenkouluttautuminen on ainut keino pysyä työssä kiinni.
Työn murrosta tutkineen Marjaana Toimisen mukaan uudelleenkouluttautuminen on ainut keino pysyä työssä kiinni.

Tutki, millaisia taitoja tulevien vuosien työelämässä tarvitaan ja kehitä osaamistasi sitä kohti. Näin pysyt pinnalla työelämän murroksessa.

Digitalisaatio vie palkkatyöt. Kaikkien on ennen pitkää pakko ryhtyä yrittäjiksi.

Osittain turhia pelkoja kumpikin, arvioi työelämän tulevaisuuteen perehtynyt MindMill Networkin toimitusjohtaja ja media-alan konkari Marjaana Toiminen.

Tämä ei silti tarkoita, etteikö muutosta tapahdu, myös tuohon suuntaan ja joillakin aloilla varsin vauhdikkaastikin.

– Palkkatyön määrä ei lähivuosina vähene dramaattisesti, mutta ammatteja ja työtehtäviä katoaa, Toiminen sanoo.

Ihmiset työskentelevät uransa aikana entistä useammissa ammateissa. Voi myös olla, että oma ammatti muuttuu niin paljon, että se on lopulta ihan eri työ, kuin mihin aikanaan valmistui.

Kummassakin kehityskulussa tarvitaan kykyä miettiä, mitä taitoja ottaa mukaansa jatkoon, mistä on aika luopua ja mitä uutta on tarpeen oppia.

Toiminen on tutkinut työelämän tulevaisuutta muun muassa vuosi sitten Sitralle tekemässään raportissa Välähdyksiä tulevaisuudesta.

"Täydennyskoulutus ja uuden ammatin opiskeleminen pitää tehdä nykyistä helpommaksi. Yliopistojen, koulutusten tarjoajien ja yritysten täytyy ymmärtää roolinsa työn murroksessa."
Marjaana Toiminen

Yritysjohtajien suurimmaksi huolenaiheeksi nousi pula pätevistä osaajista. Monella alalla osaaminen vanhenee ja työtehtävät automatisoidaan.

Työn murroksen seuraava vaihe on uudelleenkouluttautumisen paine. Hallitus on arvioinut, että miljoona suomalaista täytyy uudelleenkouluttaa kymmenessä vuodessa.

– Se on ainoa keino pitää ihmiset työssä kiinni, Toiminen toteaa.

Muutoksia tarvitaan sekä lainsäädäntöön, koulutustarjontaan että yritysten toimintatapoihin.

– Täydennyskoulutus ja uuden ammatin opiskeleminen pitää tehdä nykyistä helpommaksi. Yliopistojen, koulutusten tarjoajien ja yritysten täytyy ymmärtää roolinsa työn murroksessa.

Tämä tarkoittaa sekä uusia koulutusohjelmia että työntekijöiden uudelleenkoulutusta.

Yksilötasolla jokaisen on syytä miettiä mahdollisuuksiaan. Vaihtoehtoisia suunnitelmia on lupa laatia.

Omien vahvuuksien listaamisen lisäksi tarvitaan käsitystä siitä, missä niille on seuraavaksi tarvetta.

– Ymmärrys yhteiskunnallisista muutosvoimista on tosi tärkeää. On vaarallista olla vain mielikuvien varassa, Toiminen toteaa.

Toiminen antaa muutaman vinkin. Terveydenhoitoalalla tekijöitä tarvitaan aina, palveluita tulee lisää, uusiutuva energia alana kasvaa, ja luultavasti tulevaisuudessakin rakennetaan.

– Pula koodaajista ja muista ict-osaajista jarruttaa jo nyt monen yrityksen kasvua.

Tärkeimpiä taitoja on kuitenkin uuden oppiminen. Puhutaan myös yhteistyökyvystä, kokonaisuuksien hahmottamisesta ja ongelmanratkaisutaidosta.

– Uteliaalle ja energiselle ihmiselle näiden kehittäminen on luontevaa ja mielekästä, Toiminen toteaa.

Entä pelokkaalle ja pettyneelle?

– En näe työelämän muutosta ylipääsemättömän hankalana. Paras lääke pelkoon on toiminta.

Toiminen huomauttaa, että ihmiset näkevät vaivaa löytääkseen vaihtoehtoja esimerkiksi kasvatukseen tai asumiseen liittyen. Samaa oman edun pohdintaa tarvitaan työhönkin.

Toiminen perää myös työnantajien vastuuta. Yritykset ovat supistaneet koulutusinvestointejaan pitkään.

Uuden ammatin löytymisessä on Toimisen mukaan kyse uteliaisuuden, aktiivisuuden ja onnekkaan sattuman yhdistelmästä.

– Utelias kannattaa olla ennen kuin on pakko.

Pohdi uraasi jo ennen kuin on pakko

 • Ole terveellisellä tavalla itsekäs työurasi suhteen. Ole yhtä neuvokas kuin elämäsi muissakin asioissa.
 • Pohdi uran ja ammattitaidon kehittämistä. Mieti, millaisia kykyjä sinulla on jo nyt, mistä taidoistasi voisi olla hyötyä jatkossakin, ja mitä tekoja niiden kehittäminen edellyttää. Älä jää odottamaan, että työnantaja kertoo, jos jotakin täytyy opiskella.
 • Parhaat asiat elämässä tapahtuvat yleensä muiden ihmisten kanssa. Sparraa tai pyydä neuvoa tai mentorointia työuraasi liittyvistä aiheista muutamalta ihmiseltä, joihin luotat.
 • Oman ajattelun tietoisesta kehittämisestä tuskin on haittaa missään elämänvaiheessa tai ammatissa. Juutumme helposti yhä uudelleen tuttuun.
 • Pysy hereillä alasi kehityksestä tai sinua mahdollisesti kiinnostavan alan kehityksestä. Seuraa useita lähteitä.
 • Sanonnan mukaan väittelyssä voittaa se, jolla on enemmän vaihtoehtoja. Elämässä ja työelämässä omien vaihtoehtojen määrä on aina suurempi, kuin helposti ajattelisi. Kykyä nähdä vaihtoehtoja kannattaa treenata.
 • Linkkejä oman uran kehittämisen tueksi: http://futurescore.ilmarinen.fi, https://upeaatyota.wordpress.com/tyokaluja/

Marjaana Toiminen

 • MindMill Networkin toimitusjohtaja.
 • Entinen Suomen Bonnierin aikakauslehtien toimitusjohtaja.
 • Työskennellyt päätoimittajana Imagessa ja Annassa.
 • Kirjoitti työn murroksesta Sitralle ja Telalle raportin nimeltä
 • Välähdyksiä tulevaisuudesta.
 • Konsultoi yritysjohtoa kehittämishankkeissa ja tekee tulevaisuusskenaarioita eri toimialoille. On kehittänyt FutureMe-koulutuksen pilottihankkeen, jossa ihmiset saavat tietoa tulevaisuuden työelämästä ja pääsevät työstämään omia uramahdollisuuksiaan.