Ky­syim­me, miten opet­ta­jien koh­taa­mis­ta vaa­ra­ti­lan­teis­ta il­moi­te­taan – "Suurin osa il­moi­tuk­sis­ta on op­pi­lai­den ai­heut­ta­mis­ta vä­ki­val­ta­ti­lan­teis­ta"

Keskiviikon Kaleva kertoi OAJ:n julkaisemasta oppaasta, josta löytyy ohjeita opettajan työn vaikeisiin tilanteisiin. Ilmoitukset väkivaltatilanteista ovat lisääntyneet.

-
Kuva: Janica Karasti

Keskiviikon Kaleva kertoi OAJ:n julkaisemasta oppaasta, josta löytyy ohjeita opettajan työn vaikeisiin tilanteisiin. Jutussa mainittiin myös järjestelmä, johon opettajat voivat ilmoittaa henkisen tai fyysisen väkivallan uhka- ja vaaratilanteista.

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden työsuojelupäällikkö Jussi Alikoski, miten pitkään Oulun kaupungissa on ollut tällainen järjestelmä?

– Sähköinen järjestelmä on ollut vuodesta 2015, sitä ennen työntekijä ilmoitti paperisella lomakkeella. Sähköisistä järjestelmistä meillä oli helmikuuhun 2019 asti käytössä oma sivistys- ja kulttuuripalveluiden Zef-pohjainen järjestelmä. Sen jälkeen siirryttiin koko kaupungin käyttöön tulleeseen Wpro-järjestelmään.

Miten paljon ilmoituksia on tehty?

– Ilmoitusmäärät ovat nousseet. Vuonna 2015 ilmoituksia tuli alle sata kappaletta. Viime vuonna ilmoituksia tuli opettajilta Wpron kautta 260 kappaletta, joista suurin osa oli erityisopettajilta. Valtaosa ilmoituksista tulee erityiskoulujen oppilastilanteiden takia.

Millaisista tilanteista järjestelmän kautta ilmoitetaan?

– Suurin osa ilmoituksista on tehty oppilaiden aiheuttamista väkivaltatilanteista: on potkimista, lyömistä, raapimista, sylkemistä ja niin edelleen.

Kuinka hyvin järjestelmästä tiedetään?

– Asiasta tiedotetaan koko ajan ja työntekijöitä kehotetaan tekemään ilmoituksia, jotta tapaukset tilastoituisivat. Tuntuma on, että järjestelmä on hyvin tunnettu. Tietenkin jos esimerkiksi väkivaltatilanteita tai muita ilmoitettavia asioita ei satu, järjestelmä ei tule tutuksi – ja toisinpäin. Esimiehen tulee muistuttaa tapauksen ilmoittamisesta, jos työntekijä itse ei muista sitä tehdä.

Opettajiin voi kohdistua uhkailua tai muuta asiatonta käytöstä myös huoltajien taholta. OAJ:n Oulun paikallisyhdistyksen puheenjohtajan Timo Kettusen mukaan tiedossa on tapauksia, joissa opettajat ovat hakeneet huoltajille lähestymiskieltoa.

Huoltajille määrätty lähestymiskielto tulee opetuksen järjestäjän tai esimiehen tietoon Alikosken mukaan silloin, jos asianomainen opettaja kertoo asiasta esimiehelle.