Ky­syim­me: Miksi kai­kil­le kou­lu­lai­sil­le ei aina riitä is­tuin­ta ja tur­va­vyö­tä Oulun jouk­ko­lii­ken­tees­sä?

Kalevaan yhteyttä ottanut lukija kertoo, että Haukiputaalla kuljetetaan peruskoulua käyviä lapsia kaupunkiliikenteen bussilla.

Osa peruskoulun oppilaista kulkee koulumatkansa kaupunkiliikenteen busseilla.
Osa peruskoulun oppilaista kulkee koulumatkansa kaupunkiliikenteen busseilla.
Kuva: Teija Soini

Kalevaan yhteyttä ottanut lukija kertoo, että Haukiputaalla kuljetetaan peruskoulua käyviä lapsia kaupunkiliikenteen bussilla. Jotkut vuorot ovat niin täysiä, että iso joukko oppilaita joutuu seisomaan käytävillä pitkiä matkoja. Hänen mielestä kaikilla koulukyytiläisillä täytyy olla turvavyö.

Miksi osa koululaisista joutuu seisomaan koulukuljetuksissa, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä?

– Kaupungin tilausliikenteenä suoritettavissa koulukuljetuksissa kaikille löytyy istumapaikka ja samalla asianmukaiset turvallisuusasiat otetaan huomioon. Jos kulkeminen tapahtuu busseissa linjaliikenteessä, kaikille ei välttämättä ole istumapaikkoja.

Silloin turvavyövaatimukset eivät ole samanlaisia kuin tilausliikenteenä suoritettavissa kyydityksissä.

Pitäisikö koulukyydissä kaikilla mielestäsi olla turvavyöt?

– Liikenneturvallisuus on erittäin tärkeä asia. Ja turvavöillä turvallisuutta voidaan parantaa. Kun kaupunki vastaa kuljetuksista itse niin kilpailutuksissa otetaan tämä huomioon, se on kirjattu kilpailutusasiakirjoihin.

Mitä laki sanoo turvavyöstä ja seisomisesta, yhteyspäällikkö Eero Kalmakoski Liikenneturvan Oulun toimipisteestä?

– Liikenneministeriön asetuksessa koulu- ja päivähoitokuljetuksista turvalaitteiden osalta on aika selkeät määräykset. Kunnan tilaamassa tiettyä reittiä kulkeva koulukuljetuksessa, joka on tarkoitettu vain ja ainoastaan koulu- tai päivähoitolapsille, noudatetaan asetuksen pykäliä eli jokaisella lapsella täytyy olla oma paikka ja oma turvavyö.

– Kun koulukuljetuksia hoidetaan osana reitti- ja joukkoliikennettä, nämä koulukuljetusasetuksen pykälät eivät kosketa niitä.

– Kun kysymys on linja-autovuorosta, matkustajamäärä voidaan tilapäisesti ylittää 30 prosentilla eli matkustajia voi olla enemmän kuin autossa on paikkoja.

– Vain koululaisille tarkoitetuissa kuljetuksissa autossa ei voi olla yhtään enempää matkustajia kuin mitä rekisteriin on tyyppihyväksytty kuljetettavaksi olipa kysymyksessä henkilöauto, taksi, pienoisbussi tai vastaava.