Kysely: Selvä enem­mis­tö tyy­ty­mä­tön Sipilän hal­li­tuk­seen

Juha Sipilän (kesk.) hallituksen toimet eivät nauti kansan luottamusta. Reilusti yli puolet suomalaisista on joko tyytymätön, tai erittäin tyytymätön hallituksen toimintaan.

-
Kuva: Kontiainen Jarmo

Juha Sipilän (kesk.) hallituksen toimet eivät nauti kansan luottamusta. Reilusti yli puolet suomalaisista on joko tyytymätön, tai erittäin tyytymätön hallituksen toimintaan.

Tulokset ilmenevät Kalevan Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä.

Etenkin opposition kannattajat näkevät hallituksen toimissa moitittavaa. Vasemmistoliiton väen tyytymättömyys on liki täydellistä, vihreiden liki samaa luokkaa ja demareistakin kolme neljästä ilmoittaa olevansa tyytymätön.

-
Kuva: Anne Leppänen

Myös hallituspuolue perussuomalaisten joukoissa on enemmän tyytymättömiä, kuin tyytyväisiä. Kolmannes kokoomuksen ja reilu neljännes keskustan kannattajistakin on tyytymättömiä Sipilän joukkueeseen.

Reilu enemmistö sekä miehistä, että naisista on tyytymättömiä hallitukseen.

Ammattiryhmistä työntekijät ja toimihenkilöt ovat kriittisimpiä. Vastaavasti maanviljelijät ja yrittäjät näkevät hallituksen toimissa eniten myönteistä.

Tuloluokista eniten ansaitsevat ovat arvioissaan suosiollisimpia.

Iäkkäät näyttävät hyväksyvän hallituksen toimet paremmin, kuin nuoremmat sukupolvet.

Koko kyselyn perusteella erittäin tyytyväisiä hallituksen toimiin on vain muutama prosentti kansasta, erittäin tyytymättömien puolestaan yli viidennes.

Tutkijan mukaan tyytymättömyyden lisääntyminen hallitukseen on hallituskauden kestäessä tyypillistä. Sitä selittävät muun muassa kovat, talouteen kohdistuvat päätökset.

Kysely tehtiin 9.–17. tammikuuta ja siihen vastasi yhteensä yli tuhat suomalaista.