Kyl­läs­te­tyn puun kier­rä­tyk­ses­tä vas­taa­va De­mo­li­te Oy ih­met­te­lee Kier­to­kaa­ren hin­noit­te­lua – pelkää korkean jä­te­mak­sun joh­ta­van puun oh­jau­tu­mi­seen jat­kos­sa vääriin paik­koi­hin

Demolite pitää Oulun seudun jätteiden käsittelystä huolehtivan Kiertokaaren suunnittelemaa jätemaksua, 310 euroa tonnia kohti, todella korkeana kuluttajille.

Kyllästetyn puun kierrätyksestä vastaava Demolite Oy pelkää Kiertokaari Oy:n päätöksen periä vastaanottomaksuja kyllästetystä puusta johtavan siihen, että puuta ohjautuu jatkossa vääriin paikkoihin. Kuvituskuva Ruskon jätekeskuksen lajitteluareena Laresta.
Kyllästetyn puun kierrätyksestä vastaava Demolite Oy pelkää Kiertokaari Oy:n päätöksen periä vastaanottomaksuja kyllästetystä puusta johtavan siihen, että puuta ohjautuu jatkossa vääriin paikkoihin. Kuvituskuva Ruskon jätekeskuksen lajitteluareena Laresta.
Kuva: Jukka Leinonen

Kiertokaari Oy kertoi tiistaina aloittavansa perimään kotitalouksilta jätteen vastaanottomaksuja kyllästetystä puusta. Kiertokaari perustelee hinnoitteluaan muun muassa kyllästetyn puun kierrätyksestä vastaavan Demolite Oy:n hinnankorotuksilla.

Demolite Oy ihmettelee Kiertokaaren hinnoittelun perusteita. Yhtiö pitää Oulun seudun jätteiden käsittelystä huolehtivan Kiertokaaren suunnittelemaa jätemaksua, 310 euroa tonnia kohti, todella korkeana kuluttajille.

– Kiertokaari perustelee korotuksiaan meidän hintatasolla, vaikka ei vielä ole sopinut puujätteen toimittamisesta meille, Demolite Oy:n kehityspäällikkö Seppo Suomalainen toteaa yhtiön julkaisemassa tiedotteessa.

Demolite Oy kertoo subventoivansa jätelaitoksilta perityn kotitalousperäisen puujätteen hintaa kyllästetyn puun valmistajien maksamilla kierrätysmaksuilla.

– Olisi huolestuttavaa, että jätelaitoksilta perimämme matala kotitalouserien vastaanottohinta ei näkyisi vastaavasti jätelaitoksen hinnoittelussa. Tämä olisi kuntalaisten kannalta todella epäreilua ja johtaisi ehkä siihen, että puuta ohjautuu jatkossa vääriin paikkoihin.

Demolite tarjosi vuodenvaihteeseen saakka jätelaitoksille ja puutavarakaupoille kyllästetyn puujätteen ilmaista noutopalvelua. Suomalainen arvioi puutavaran kuljettamisen tuovan varmasti jonkin verran lisäkustannuksia jätelaitoksille.

Yhtiön tietojen mukaan suurin osa kunnallisista jätelaitoksilta vastaanottaa jatkossakin kotitalouksilta kuutiometrin verran kyllästettyä puujätettä veloituksetta.

Kiertokaari Oy:n toimitusjohtaja esitti ratkaisuksi kyllästetyn puun jätteen kustannuksiin lakisääteistä tuottajavastuuta ja uuden puun hintalisänä perittävä kierrätysmaksua. Demoliten kehityspäällikkö Suomalainen näkee tässä kuitenkin ongelman vanhojen materiaalien ja uuden tuotannon välillä.

– Suurin osa kierrätyksen kuluista koostuu vanhoja arseenipitoisia suoja-aineita sisältämän
puun käsittely- ja polttokuluista. Osa nykyisistä valmistajista ei ole koskaan valmistanut näitä tuotteita, joten olisi kohtuutonta periä kaikki sen aiheuttamat kulut nykyään valmistettavan, ympäristöystävällisemmän, tuotteen hintalisänä.

Kyllästetyn puun jätehuoltoa hoitava Demolite Oy on voittoa tavoittelematon toimija, jota rahoittavat lähes kaikki kyllästetyn puun valmistajat. Yhtiö kertoo toimivansa tuottajavastuuyhteisöjen kaltaisesti.