Koronavirus: Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pois­tu­mi­nen näkyy sai­raa­la­hoi­don tar­pees­sa ja leik­kauk­sia on jou­dut­tu pe­ru­maan OYSissa

Vanhat kuvat: Oulun Rat­sas­ta­jien tarkat har­joi­tuk­set – rat­sas­tus­kil­pai­lut hou­kut­te­li­vat run­saas­ti yleisöä Oulun Po­kaa­liin

Pääkirjoitus
Tilaajille

Ky­ber­uh­kat tulivat Suo­meen­kin jää­däk­seen, mutta kan­sal­lis­ta tur­val­li­suut­ta lisää se, että kan­sa­lai­set eivät hel­pos­ti hak­sah­da ul­ko­mai­siin vai­ku­tus­yri­tyk­siin

Suojelupoliisi nostaa kybervakoilun yhä merkittävämmiksi turvallisuusuhkaksi. Tämä vaatii toimia sekä julkiselta hallinnolta että yrityksiltä. Terrorismin riski nousee äärioikeistosta ja radikaali-islamistisista piireistä.

Kansainvälisenä toimijana Suomi on pieni, mutta ei niin vähäinen, ettemmekö olisi aktiivisen vakoilun ja tiedustelutoiminnan kohdemaa. Tämä tulee esille Suojelupoliisin julkaisemassa uusimmassa Kansallisen turvallisuuden katsauksessa.

Suomessa ulkomaita kiinnostavat esimerkiksi huipputeknologia ja keskeisten poliittisten päätösten valmistelu. Samoin tietoja pyritään hankkimaan suhteestamme EU:hun ja Natoon, arktisten asioiden käsittelystä sekä kyberosaamisesta.