Pääkirjoitus: Me­taa­nia ei saa päästää il­ma­ke­hään – iki­rou­dan su­la­mi­nen on koh­ta­lo­kas­ta

Sanna Marin: Pää­mi­nis­te­ri vas­tai­li toi­mit­ta­jien ky­sy­myk­siin juh­li­mi­ses­taan

Ku­va­tai­de­opet­ta­jien kun­nia­kir­jat Raaheen ja Inariin

Kuvataideopettajat ry on myöntänyt ansioituneesta taidekasvatusteosta vuodelta 2011 kunniakirjan Raahen lukion kuvataiteen lehtorille Aki Pulkkaselle ja inarilaiselle kuvataideopettajalle Korinna Korsström-Maggalle.

Aki Pulkkanen sai kunniakirjan Raahen lukion kuviksen päiväkirja -blogista.
Aki Pulkkanen sai kunniakirjan Raahen lukion kuviksen päiväkirja -blogista.

Kuvataideopettajat ry on myöntänyt ansioituneesta taidekasvatusteosta vuodelta 2011 kunniakirjan Raahen lukion kuvataiteen lehtorille Aki Pulkkaselle ja inarilaiselle kuvataideopettajalle Korinna Korsström-Maggalle. Myötätuulta kuvataiteesta -kunniakirjat luovutettiin palkituille perjantaina Tampereella.

Aki Pulkkanen sai kunniakirjan Raahen lukion kuviksen päiväkirja -blogista. Kuvataideopettajat ry:n hallitus piti erityisansiona sitä, että Raahen lukion blogia on tehty kollektiivisesti opettajan ja oppilaiden yhteistyönä. Blogi katsottiin paitsi sisällöltään erinomaiseksi, myös esimerkilliseksi tavaksi tehdä lukio-opetuksen kuvataidetta näkyväksi ja vuorovaikutteiseksi tämän päivän menetelmin.

Toisen kunniakirjan saanut inarilainen Korinna Korsström-Magga toteuttaa omaa kuvataideopettajan työtään pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen Inarissa menemällä itse ihmisten luo.

Kuvataideopettajat ry on jakanut kunniakirjoja ansioituneista taidekasvatusteoista vuodesta 2003 alkaen. Taidekasvatusteolla tarkoitetaan sellaista kulttuuritekoa, joka lisää kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin perusteiden tuntemusta sekä edistää niiden asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa.