Kuu­sa­mon alueen Po­ro­vah­ti otetaan käyt­töön pu­he­li­mes­sa ja netissä – uusi väylä po­ro­asiois­ta il­moit­ta­mi­seen

Kuusamon alueen Porovahti-puhelin otetaan käyttöön keskiviikkona. Poroilmoituksia otetaan koko kesän ajan vastaan myös internetissä ympäri vuorokauden.

Porovahti-puhelin välittää tiedot alueen paliskunnalle. Puhelut käsitellään luottamuksellisina.
Porovahti-puhelin välittää tiedot alueen paliskunnalle. Puhelut käsitellään luottamuksellisina.
Kuva: Anssi Jokiranta

Kuusamon alueen Porovahti-puhelin otetaan käyttöön keskiviikkona. Samaan aikaan avataan myös netissä Porovahti-ilmoituslomake. 

Kun porot aiheuttavat häiriötä tai vahinkoa pellolla, puutarhassa, pihalla tai muulla alueella, missä niillä ei ole lupa laiduntaa, asiasta on ilmoitettava alueen paliskuntaan.

Ensi kesän ajan Kuusamon alueella voi soittaa Porovahti-puhelimeen, jos paliskunnan poroisäntään ei saa yhteyttä tai jos ei tiedä, kenelle asiasta ilmoittaa. Palveluun voi ilmoittaa myös kuolleesta porosta tai poroon kohdistuvasta vaarasta. Porovahti-puhelin välittää tiedot alueen paliskunnalle. Puhelut käsitellään luottamuksellisina.

– Porovahti-puhelin vastaa pääsääntöisesti virka-aikaan numerosta 050 4772 496. Vilkkaan mökkikauden aikana ja juhannuksen ympärillä puhelin on auki laajennetusti, kertoo hankkeen johtaja Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Juha Hiedanpää.

Poroilmoituksia otetaan koko kesän ajan vastaan myös internetissä ympäri vuorokauden. Nämä ilmoitukset välitetään kuitenkin eteenpäin arkipäivisin kerran päivässä.

Kiireellisissä tapauksissa on edelleen otettava yhteyttä suoraan paliskunnan poroisäntään. Hätätilanteessa soitetaan hätäkeskukseen.

Porovahti ei muuta vastuuta

Viestin välittämisen lisäksi puhelin ja sen rinnalla nettilomake keräävät tietoa maanviljelijöiden, asukkaiden ja mökkiläisten porokohtaamisista Kuusamossa samoin kuin ongelmatilanteiden ratkaisuista.

Porovahti-palvelua toivotaan käytettävän myös poroihin tai poronhoitoon liittyvien positiivisisten kokemusten viestimiseen. Kertyvää tietoa käytetään ristiriitojen hallinnan ja ennaltaehkäisyn kehittämiseen.

– Porovahti-puhelin ei siirrä tai muuta paliskunnan vastuuta huolehtia siitä, etteivät porot aiheuta vahinkoa maa- ja metsätaloudelle ja vakinaisten asuntojen pihoille. Se ei myöskään muuta maanomistajien ja -haltijoiden vastuuta ilmoittaa porojen aiheuttamista tai poroille aiheutuneista vahingoista viipymättä paliskuntaan. Porovahti-puhelin auttaa välittämään viestiä esimerkiksi silloin, kun ei tiedetä kenelle poroista tulisi ilmoittaa, Lapin yliopiston tutkija Sirpa Rasmus muistuttaa.

Porovahti-palvelua ylläpitää Luonnonvarakeskuksen koordinoima Paloma-hanke.