Kuusamo va­lit­taa hal­lin­to-oi­keu­den kaa­va­pää­tök­ses­tä – ää­nes­tys­pää­tök­ses­sä pu­heen­joh­ta­jan ääni rat­kai­si

Kuusamo jättää korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituslupahakemuksen. Kaupunginhallitus päätti asiasta tänään.

Juomasuon alue on Kuusamon luontomatkailun kannalta tärkeillä alueilla.
Juomasuon alue on Kuusamon luontomatkailun kannalta tärkeillä alueilla.
Kuva: Ulla Ingalsuo

Kuusamo jättää korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituslupahakemuksen. Kaupunginhallitus päätti asiasta tänään. Päätös jakoi kaupunginhallituksen äänet 6–6, mutta ratkaisu asiaan saatiin puheenjohtaja Tuomo Hännisen äänellä.

Valitus koskee Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden viime kuussa tekemää päätöstä, joka kumosi Kuusamon strategisen yleiskaavan lainvoimaisuuden, koska se rajoitti kaivostoimintaa. Kaupunki rajasi yleiskaavassa kaivostoiminnan matkailun ydinalueen ja matkailu- sekä virkistysalueen ulkopuolelle. Oikeus katsoi, että kaavan toteutumisesta aiheutuisi kohtuutonta haittaa kaivosyhtiölle maanomistajana.

Kaivosyhtiöiden ja kaupungin välisessä valitusprosessissa punnitaan muun muassa sitä, onko kaupunki käyttänyt toimivaltaansa oikein, kun se on asettanut yleiskaavassa matkailun etusijalle. Kaivostoimintaa ei ole merkitty kaavaan, mutta päätöksessään hallinto-oikeus edellyttää, että myös sitä ja sen vaikutuksia tulisi arvioida yleiskaavassa.

Kaupunki perustelee rajausta muun muassa sillä, että luontomatkailu on merkittävä elinkeino. Kaupunki on muodostanut maankäyttöratkaisut sovittamalla yhteen eri elinkeinojen intressejä ja keskustellen kuntalaisten kanssa.

Kaupunginjohtaja Jouko Mannisen mukaan yleiskaava laitetaan kesän jälkeen täytäntöön, lukuun ottamatta matkailun ydinaluetta sekä matkailu- ja virkistysaluetta.

Korkein hallinto-oikeus voi kieltää kaavan täytäntöönpanon, jos kaivosyhtiö sitä pyytää.

Kuusamon strategisesta yleiskaavasta valittivat Dragon Mining Oy ja Kuusamo Gold Oy, jotka suunnittelivat kultakaivoksen avaamista Kuusamon Käylässä sijaitsevalle Juomasuolle. Alueen kaivospiirit ovat nykyään Latitude 66 Cobalt Oy:llä, jonka suunnitelmissa on perustaa alueelle kobolttikaivos.

Juomasuo sijaitsee Oulangan kansallispuistoa läheisyydessä. Rukalta alueelle on matkaa noin kymmenen kilometriä.

Latitude 66 Cobalt on kertonut aloittavansa kairaustutkimukset elokuussa.