"Kun ei tee kovia kiih­dy­tyk­siä ja nou­dat­taa ra­joi­tuk­sia, on pa­rem­min muiden en­na­koi­ta­vis­sa" – Lii­ken­ne­tur­va antaa viisi vinkkiä mo­to­ris­teil­le

Liikenneturva muistuttaa, että muiden tielläliikkujien on näin kevään tultua syytä valpastua huomioimaan moottoripyöräilijät ja muut kaksipyöräiset.

Moottoripyörät tulevat teille talven jälkeen. Arkistokuva.
Moottoripyörät tulevat teille talven jälkeen. Arkistokuva.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Liikenneturva muistuttaa, että muiden tielläliikkujien on näin kevään tultua syytä valpastua huomioimaan moottoripyöräilijät ja muut kaksipyöräiset.

Motoristi voi myös itse parantaa näkyvyyttään oikealla ajotavalla ja varusteilla. Liikenneturva huomauttaa, että lisäksi kannattaa hakea tuntumaa ajamiseen tauon jälkeen.

Liikenteessä kannattaa olla tarkkana erityisesti risteysalueilla.

– Autoilijoiden on varmistettava, ettei motoristi ole jäänyt katveeseen tai muuten vain huomaamatta. Mitä pienempi lähestyvä ajoneuvo on, sitä vaikeammaksi etäisyyden ja nopeuden arviointi muuttuu. Useimmiten käy niin, että yliarvioimme etäisyydet ja aliarvioimme nopeudet. Kaistanvaihtotilanteessa on taustapeileistä varmistamisen lisäksi katvealueet huomioitava päätä kääntämällä, Liikenneturvan koulutusohjaaja Toni Vuoristo sanoo.

Moottoripyöräilijä voi myös itse lisätä näkyvyyttään esimerkiksi sopivilla varusteilla. Valkoinen sekä kirkkaat värit erottuvat parhaiten, ja kypärän väri on tärkeimmässä roolissa. Myös heijastinliivin voi hyvin pukea ajoasun päälle. Tärkein asia on silti ennakoiva ja ennakoitava ajotapa.

– Motoristin näkyvyyteen vaikuttavat perinteiset asiat, kuten vilkkujen ja ajovalojen oikea käyttö sekä kunnon turvaväli, jota pitämällä välttää ajautumasta edellä ajavan katveeseen. Kannattaa myös välttää ajamasta liian lähellä tien oikeaa reunaa, jotta erottuu ympäristöstä paremmin. Viimeisimpänä mutta ei vähäisimpänä tekijänä on nopeus: kun ei tee kovia kiihdytyksiä ja noudattaa rajoituksia, on paremmin muiden ennakoitavissa ja huomioitavissa, Liikenneturvan koulutusohjaaja Erkka Savolainen sanoo.

Kokeneenkin moottoripyöräilijän kannattaa päivittää osaamistaan ja pyörän hallintataitojaan uuden ajokauden alkaessa.

– Talven jälkeen on hyvä hakea tuntumaa ajamiseen ja saada perusasiat pyörän hallinnasta tulemaan taas selkärangasta. Myös ajovarusteiden, erityisesti kypärän, kunto kannattaa tarkistaa ennen ajokauden alkamista, Vuoristo huomauttaa.

Liikenneturva antaa viisi vinkkiä motoristin näkyvyyteen:

- Vältä kovia kiihdytyksiä ja aja nopeusrajoitusten mukaan.

- Pidä riittävä turvaväli edellä ajavaan ja vältä ajautumasta liian lähelle tien oikeaa reunaa.

- Anna muille mahdollisuus huomata sinut – älä puikkelehdi esimerkiksi jonoissa.

- Vältä kokomustien varusteiden käyttöä. Esimerkiksi valkoinen tai värikäs kypärä tekee näkyväksi.

- Kaukovaloja ei pidä käyttää päivällä, sillä ne hankaloittavat moottoripyörän nopeuden ja etäisyyden arviointia.