Kuluva vuosi on lää­ke­pu­lan en­nä­tys­vuo­si – Fimea on saanut tänä vuonna jo yli 1 400 il­moi­tus­ta saa­ta­vuus­häi­riöis­tä

Paikallisia eroja ei lääkepulassa juuri esiinny. Kun jokin lääke on lopussa, se on yleensä lopussa koko Suomesta.

Apteekinhoitaja Paula Filppula kertoo, että Oulun Yliopiston Apteekissa pyritään aina pitämään laajaa lääkevarastoa, mikä auttaa myös saatavuushäiriöissä. Jos häiriö kestää pitkään, lääke voi kuitenkin loppua varautumisesta huolimatta.
Apteekinhoitaja Paula Filppula kertoo, että Oulun Yliopiston Apteekissa pyritään aina pitämään laajaa lääkevarastoa, mikä auttaa myös saatavuushäiriöissä. Jos häiriö kestää pitkään, lääke voi kuitenkin loppua varautumisesta huolimatta.
Kuva: Jukka Leinonen

– Näyttää siltä, että tästä vuodesta tulee saatavuushäiriöiden osalta ennätysvuosi, viestintäproviisori Elina Aaltonen Apteekkariliitosta arvioi.

Itse asiassa tuli jo, sillä Fimea on tänä vuonna saanut yli 1 400 ilmoitusta lääkkeiden saatavuushäiriöistä ja viime vuoden kokonaismäärä on jo ylitetty.

Tällä hetkellä ei kuitenkaan mitään kriittisiä lääkeaineryhmiä ole Aaltosen mukaan lopussa.

– Suurin osa häiriöistä pystytään hoitamaan vaihtamalla lääke rinnakkaiseen valmisteeseen, hän toteaa.

– Jos rinnakkaislääkettä ei ole, lääkäri pystyy useimmiten määräämään korvaavan lääkkeen, joka poikkeaa alkuperäisestä vain vähän, hän lisää.

Saatavuushäiriöille ei ole Aaltosen mukaan yhtä syytä, vaan tekijöitä on useita.

– Valtaosa liittyy tuotannollisiin seikkoihin, hän lisää.

Lääkkeiden valmistus on Aaltosen mukaan keskittynyttä ja toimitusketjut ovat pitkiä. Häiriö voi olla missä tahansa kohdassa tuotantoketjua. Lisäksi esimerkiksi Kiinassa on kiristetty sekä työturvallisuus- että ympäristövaatimuksia, mikä voi heijastua tuotantoon.

Aaltonen myös muistuttaa, että Suomi on pieni markkina-alue, maailman lääkemarkkinoista vain kolmen promillen verran.

– Tämä ei kuitenkaan ole pelkästään Suomen ongelma, vaan koko Euroopan ja maailmanlaajuinenkin ongelma, Aaltonen korostaa.

Saatavuushäiriöiden selättämiseen ei ole yksinkertaista ratkaisua, jaostopäällikkö Johanna Linnolahti Fimeasta pohtii.

Taustalla olevat syyt ovat Linnolahden mukaan usein globaaleja ja liittyvät pitkiin ja pirstaleisiin tuotantoketjuihin. Lisäksi lääkkeiden tuotanto on raaka-ainetasolla usein hyvin keskittynyttä.

– Ja kun toiminta on keskittynyttä, raaka-ainetuottajia valvovat lääketehtaat ovat paljon vartijoina, Linnolahti lisää ja korostaa riskienhallintaa nimenomaan toimitusketjuissa.

Linnolahti kertoo Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston FDA:n julkaisseen juuri laajan raportin aiheesta.

Raportti nostaa esiin esimerkiksi sen, ettei lääkeala tunnista saati palkitse valmistajia ylläpitämään erityisesti vanhempien, markkinoilla jo pitkään olleiden lääkevalmisteiden saatavuutta.

– Lääkeyhtiöt ovat osakeyhtiöitä, jotka ovat ensisijaisesti vastuussa osakkeenomistajilleen ja niiden tavoite on tuottaa voittoa, Linnolahti tiivistää.

Lääkkeiden tuotannossa voi myös esiintyä laatuongelmia ja Linnolahti mainitsee hiljattaisen tilanteen, jossa monilla verenpainelääkkeiden valmistajilla laatuongelmia oli yhtä aikaa.

– Toinen ongelmatilanne on, jos hyvin suuren markkinaosuuden valmisteella tulee ongelmia tuotannossa, jolloin muilla valmistajilla on haaste saada oma tuotantonsa vastaamaan kasvaneeseen kysyntään, Linnolahti kertoo tänä vuonna ilmenneestä vaikeudesta.

Oma hankaluutensa on myös siinä, että saatavuushäiriöistä ei ilmoiteta Fimealle vähintään kahta kuukautta ennen häiriötä, kuten vaatimus on.

– Tämä ei toteudu, Linnolahti kertoo.

– Häiriöstä voidaan ilmoittaa samana päivänä, kun häiriö alkaa tai jopa vasta sitten, kun häiriöstä on ensin tiedusteltu, Linnolahti lisää.

– Pyrimme aina pitämään laajaa lääkevarastoa, mikä auttaa myös saatavuushäiriöissä, apteekinhoitaja Paula Filppula Oulun Yliopiston Apteekista kertoo.

Jos häiriö kestää pitkään, lääke voi kuitenkin loppua varautumisesta huolimatta. Häiriöitä näkyy Filppulan mukaan reseptilääkkeissä ja ilman reseptiä myytävissä itsehoitolääkkeissä. Lähes aina asiakkaalle löytyy vastaava lääke puuttuvan tilalle.

Paikallisia eroja ei lääkepulassa juuri esiinny. Kun jokin lääke on lopussa, se on yleensä lopussa koko Suomesta.

Yliopiston Apteekin verkkoapteekissa ya.fi kaikkien lääkevalmisteiden ja muiden tuotteiden saatavuustiedot ovat nähtävissä reaaliaikaisesti ja tuotekohtaisesti. Liikennevalomerkinnät kertovat, onko lääkettä runsaasti, jonkin verran vai onko se tilapäisesti lopussa.

Fimea julkaisee verkkosivuillaan myyntiluvan haltijoiden tiedotteita lääkkeiden tilapäisistä saatavuushäiriöistä yhteistyössä myyntiluvan haltijoiden kanssa.