Kul­ta­sirk­ku ha­vait­tu Hai­luo­dos­sa – lintu nähtiin Suo­mes­sa edel­li­sen kerran vuonna 2007

Kul­ta­sirk­ku on ehät­tä­nyt Hai­luo­toon var­sin kau­kaa, sil­lä sen ydin­le­vin­nei­syy­sa­lu­eel­le on mat­kaa tu­han­sia ki­lo­met­re­jä

Aikuinen kultasirkkukoiras näyttää tältä. Arkistokuva.
Aikuinen kultasirkkukoiras näyttää tältä. Arkistokuva.
Kuva: Martin VavrÌk
 

Oulun seudulta jo vuo­sia sit­ten ka­don­nut kul­ta­sirk­ku on ha­vait­tu Hai­luo­don Mar­ja­nie­mes­sä. Ha­vain­non teki tyr­nä­vä­läi­nen lin­tu­har­ras­ta­ja Kal­le Hiek­ka­nen var­hain tors­tai­aa­mu­na. Ky­sees­sä oli koi­ras­lin­tu.

– Olin Mar­ja­nie­men kär­jes­sä toi­vee­na­ni ha­vai­ta ete­län­kiis­la. Sit­ten al­koi kuu­lua lau­lua, joka kuu­los­ti ai­van kul­ta­sir­kul­ta. En en­sin kui­ten­kaan us­ko­nut lin­nun ole­van kul­ta­sirk­ku, Hiek­ka­nen ker­taa.

Lau­la­ja oli ma­ta­lan koi­vun lat­vas­sa vas­ta­va­lon puo­lel­la, jo­ten sii­tä oli han­ka­la teh­dä ha­vain­to­ja. Lin­tu kui­ten­kin le­hah­ti sa­ta­ma-al­taan yli aal­lon­mur­ta­jal­le, jos­sa Hiek­ka­nen on­nis­tui sen ku­vaa­maan. Ky­sees­sä oli höy­hen­peit­tees­tä pää­tel­len vii­me vuon­na syn­ty­nyt lin­tu.

– Lin­tu on mah­dol­li­ses­ti vie­lä saa­res­sa, Hiek­ka­nen ar­ve­lee.

Kul­ta­sirk­ku on ehät­tä­nyt Hai­luo­toon var­sin kau­kaa, sil­lä sen ydin­le­vin­nei­syy­sa­lu­eel­le on mat­kaa tu­han­sia ki­lo­met­re­jä.

Vie­lä 1970- ja 1980 -lu­vuil­la Suo­mes­sa ar­vi­oi­tiin ole­van muu­ta­mia sa­to­ja kul­ta­sirk­ku­pa­re­ja. 1990-lu­vul­la kan­ta taan­tui noin sa­taan pa­riin. Vii­mei­nen ha­vain­to kul­ta­sir­kus­ta on teh­ty Suo­mes­sa vuon­na 2007 ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la vuon­na 2003.

Kul­ta­sirk­ku­kan­ta on taan­tu­nut voi­mak­kaas­ti koko maa­il­mas­sa, ja laji on luo­ki­tel­tu ää­rim­mäi­sen uha­na­lai­sek­si. Vie­lä vuo­si­tu­han­nen vaih­tees­sa Eu­roo­pan kul­ta­sirk­ku­kan­ta ar­vi­oi­tiin noin 20 000 pa­rik­si. Tuo­rein ar­vio on vain 60-300 pa­ria.

La­jin ala­mä­ki joh­tu­nee sen mas­si­vii­ses­ta pyy­dys­tä­mi­ses­tä Kii­nas­sa – pyyn­ti­kiel­los­ta huo­li­mat­ta.