Tatuoinnit: Näin syntyy mui­nais­ta­tuoin­ti ou­lu­lai­sen Hanni Airikan kä­sis­sä: vä­li­nei­nä ora­pih­la­jan piikki, jau­het­tua hiiltä ja Kos­ken­kor­vaa

Koti: Ou­lu­lai­set Mat­lee­na ja Jori Haa­pa­lai­nen ra­ken­si­vat unel­mien­sa kodin lu­moa­viin mai­se­miin Jää­lin­jär­ven ran­nal­le

Luitko jo tämän: Sä­de­sie­ni lymysi Oulun po­lii­si­ta­los­sa, po­lii­sin yk­si­näi­nen tais­te­lu päättyi äl­lis­tyt­tä­vään voit­toon kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Köyhän unelmat ovat eri­ar­voi­sia

Hallitustunnustelija Antti Rinne esitti eduskuntaryhmille kysymyksen ”Mitkä eriarvoisuustekijät suomalaisessa yhteiskunnassa tunnistatte ja miten vähentäisitte eriarvoisuutta?”

Hallitustunnustelija Antti Rinne esitti eduskuntaryhmille kysymyksen ”Mitkä eriarvoisuustekijät suomalaisessa yhteiskunnassa tunnistatte ja miten vähentäisitte eriarvoisuutta?”

Köyhyys oli keskeinen eriarvoisuutta tuottava asia kaikkien puolueiden vastauksissa.

Suomi onkin toistuvasti saanut moitteita perusturvan liian matalasta tasosta, ja köyhien määrä on viime hallituskauden aikana edelleen kasvanut. Köyhyys periytyy ja yhdistyy moniin muihin huono-osaisuutta ilmentäviin indikaattoreihin.

Puolueiden vastauksissa köyhyyttä kuvattiin vaikeuksina suoriutua jokapäiväisen arjen kustannuksista, kuten ruoasta, asumisesta ja lääkkeistä.

Me Arvokas-ohjelmassa olisimme toivoneet, että Rinteen kysymykseen vastanneet puolueet olisivat tuoneet esiin myös köyhyyden vaikutuksia yksilön toimintakykyyn ja osallistumiseen.

Arvokas-ohjelma tähtää eriarvoisuuden vähentämiseen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vahvistamiseen. Työssämme näemme, että köyhyys on myös subjektiivinen kokemus. Se aiheuttaa yksinäisyyttä, häpeää ja syrjään vetäytymistä.

Arjen elinpiirit kapeutuvat, kun liikkuminen, harrastaminen ja ihmisten tapaaminen estyvät sekä rahan puutteen että eristäytymisen vuoksi.

Päivästä toiseen selviytyminen vie resursseja elämän pitkän tähtäimen suunnittelusta. Unelmia paremmasta tulevaisuudesta on vaikeaa ylläpitää.

”Eriarvoisuus näkyy ennakoivissa asenteissa. Ei edes haluta kokeilla, olisiko ihmisestä johonkin muuhun kuin mikä hänen oletetaan olevan. Vaihtoehdottomuus tarttuu myös ihmiseen itseensä, eikä pettymysten välttämiseksi uskalla edes unelmoida. Olemme siis usein eriarvoisia jo unelmoidessamme”, kuvaa Arvokas-ohjelmassa mukana oleva Kukunori ry:n Kulttuurikongi-hanke.

Köyhyys on myös eriytyneitä asuinalueita ja palveluita. Köyhien ja rikkaimpien arki tapahtuu eri maailmoissa, eivätkä erilaiset ihmiset kohtaa toisiaan.

Tämä on omiaan luomaan ennakkoluuloja ja stereotyyppisiä mielikuvia puolin ja toisin.

On helpompi sortua vihapuheeseen ja jyrkkiin asenteisiin, kun toisenlaisista ihmisistä ei ole kokemusta.

Luottamus yhteiseen yhteiskuntaan murenee, mikä näkyy sekä vetäytymisenä että yhä jyrkkenevinä politiikkavaatimuksina.

Toivomme, että tuleva hallitus nostaa perusturvan tasoa ja suuntaa lisäksi kohdennettuja taloudellisia panostuksia kaikkein heikoimmassa asemassa oleville. Toivomme, että köyhyyden vähentämisen toimenpiteissä tunnistetaan myös köyhyyden kokemuksellisuus ja sen vaikutukset ihmisten osallistumisen mahdollisuuksiin.

Toivomme päättäjiltä tahtoa ja viisautta kuulla köyhyyttä kokeneita ihmisiä toimenpiteitä valmistellessaan.

Jenni Kallio

asiantuntija, Arvokas-ohjelma, Suomen Setlementtiliitto ry

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.