Koulutus: Par­tu­ri-kam­paa­moil­la on pula pä­te­vis­tä työn­te­ki­jöis­tä

Panimot: Kemiin pe­rus­te­taan panimo, jonka tarina on kuin elo­ku­vis­ta

Mainos: Kalevan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Kou­lu­verk­ko­sel­vi­tys suo­sit­te­lee Ouluun seit­se­män lukion mallia

Oulun kouluverkkoselvitys on valmistunut. Työryhmä suosittelee Oulun lukio-opetuksen keskittämistä seitsemään lukioon.

Arkistokuva Oulun suomalaisen yhteiskoulun (Osyk) lukiosta.
Arkistokuva Oulun suomalaisen yhteiskoulun (Osyk) lukiosta.
Kuva: Pekka Peura

Oulun kouluverkkoselvitys on valmistunut. Oulun sivistys- ja kulttuurilautakunnan asettama työryhmä on selvittänyt kolmea eri vaihtoehtoa Oulun kouluverkoksi. Niistä työryhmä pitää parhaana "Tiivistymä lukiomalli" -nimistä esitystä.

Esityksen mukaan Oulun kaupungin ylläpitämä lukio-opetus keskitetään seitsemään lukioon. Ne olisivat Raksilan lukio, Kastellin lukio, Madetojan musiikkilukio, Osyk, Oulun lyseo, Haukiputaan lukio sekä Tuiran yhteiskoulu, johon yhdistyvät Merikosken ja Pateniemen lukiot.

Esitys lakkauttaisi Kiimingin, Laanilan, Merikosken, Oulunsalon ja Pateniemen lukiot.

Vaikutukset perusopetuksen tiloihin

Perusopetuksen tilaratkaisuja selvityksessä tarkastellaan neljällä eri alueella.

Pohjoinen alue:

Kuivasojan sivukoulun oppilaat siirtyisivät uudistuksen myötä Pateniemen lukiolta vapautuviin tiloihin. Länsituulen kouluun tulisi lisätilat yläkoulun oppilaille. Keiskan yksikkö jatkaisi Haukiputaan koulun yksikkönä. Santaholman yksiköstä voidaan selvityksen mukaan luopua, kun oppilaat palaavat Länsituulen pääkoululle. Suo-Ukon päiväkodin lapset siirtyisivät Länsituulen päiväkotiin.

Itäinen alue:

Talvikankaan ja Hiukkavaaran yläkoululaisten määrän kasvua purettaisiin Laanilan lukiolta vapautuviin tiloihin. Korvensuoran vanhasta koulusta luovuttaisiin. Jokirannan 7.-9. luokat sijoittuisivat Kiimingin lukion tiloihin ja uudisrakennukseen. Ylikylän oppilaat siirtyisivät Huttukylään ja Kiiminkijoelle.

Keskinen alue:

Merikosken yläaste lakkaisi ja oppilaat sijoittuisivat Terva-Toppilan ja Laanilan kouluihin. Leinonpuiston yksikölle tulisi uudet tilan Tuiran koulun yhteyteen.  Teuvo Pakkalan koulu siirtyisi Pohjankartanon tiloihin.

Eteläinen alue:

Salonpäähän rakennettaisiin uusi rakennus, johon sijoittuisivat 1.-2. luokat. Niemenrantaan sijoittuisivat lisärakentamisen myötä 0.-4. luokat ja Pitkäkankaalle 5.-9. luokat. Lukion tilat olisivat Pitkäkankaan oppilaisen käytössä.

Investointitarpeet 40 miljoonaa euroa

Työryhmän mukaan kyseisessä vaihtoehdossa oppilasmäärän kasvusta johtuvat 106 miljoonan euroan investointitarpeet voidaan toteuttaa 40 miljoonan euron investoinneilla.

Lisäksi toiminnallisia säästöjä tulee vuositasolla 11,5 miljoonaa euroa. Summaan on laskettu kaikki toiminnan kulut, mukaanlukien joukkoliikenne, siivous ja vuokrakulut.

Kymmenen vuoden tarkastelulla Tiivistyvä lukiomalli toisi toiminnallisia säästöjä 115 miljoonaa euroa, kun nykyiseen palveluverkkoon tarvittaisiin 70 miljoonaa euroa lisämäärärahaa.

Muutoksia joukkoliikenteeseen

Selvityksessä on laskettu, että Tiivistyvä kouluverkko -mallissa joukkoliikenteessä kulkevien lukiolaisten määrä kasvaisi nykyisestä 1065 henkilöllä päivässä.

Pelkästään lukiolaisten kulkemiseen tarvittaisiin lisää 10-20 bussia, jotka ajavat muutaman tunnin päivässä. Myös Oulun keskustan joukkoliikenteen välityskykyä ja pysäkkiverkkoa on kehitettävä, selvityksessä sanotaan.

Matkakustannuksia on arvioitu tulevan bussia käyttävälle lukiolaiselle noin 43 euroa kuukaudessa.

Selvityksessä huomautetaan, että matka-aika vaihtoineen tulee erittäin pitkäksi osalle lukiolaisista. Esimerkiksi Yli-Iistä tai Kiiminkijokivarresta matkat lukioon voivat viedä yli kolme tuntia päivässä.

Lukiolaisille tarvittavat joukkoliikenteen lisävuorot lisäisivät joukkoliikenteen kustannuksia 670 000 euroa bruttona, 290 000 euroa nettona.

Kolme vaihtoehtoa

Kouluverkkoselvityksessä työryhmä vertaili kolmea eri mallia. "Keskitetyssä lukiomallissa" lukiokoulutus olisi jaettu kuuteen kouluun ja "Kahdeksan lukion mallissa" kahdeksaan kouluun.

Kouluverkkoselvitystä tehdessä on pidetty useita kansalaisraateja, joissa eri alueiden asukkaat ovat saaneet kertoa mielipiteensä kouluverkon uudistamiseksi.

Kouluverkkoselvityksen ulkopuolella ovat Oulun normaalikoulu, Oulun steinerkoulu ja Svenska Privatskolan, koska Oulun kaupunki ei ole niiden ylläpitäjä.

Työryhmän esitys kouluverkoksi esitellään valtuustoryhmille 3.–17. toukokuuta. Samaan aikaan eri tahoilta pyydetään lausuntoja asiasta.

Kaupunginjohtajan esitys kouluverkoksi tuodaan infoasiana kaupunginhallitukselle 23. toukokuuta ja päätösasiana 30. toukokuuta. Kaupunginvaltuusto päättää kouluverkosta kokouksessaan 13. kesäkuuta.

Kouluverkkoselvitys ja siitä tehty tiivistelmä on luettavissa Oulun kaupungin verkkosivuilla.